KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


6-10.07.2016

Z WIZYTĄ NA LITWIE - 72. ROCZNICA OPERACJI ''OSTRA BRAMA''

Tekst i zdjęcia: Admin

Operacja ''Ostra Brama'' to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji ''Burza'', w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Nie zważając na dużą przewagę wroga Polakom udało się wyzwolić znaczną część Wilna. Do 13 lipca, już we współdziałaniu z wojskami radzieckimi, całe miasto zostało oczyszczone z Niemców. Na Górze Zamkowej żołnierze AK wywiesili biało-czerwoną flagę, jednak już po kilku godzinach została ona zerwana przez żołnierzy radzieckich, którzy wywiesili czerwony sztandar. Po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało żołnierzom AK wyjść z miasta. W całej operacji wileńskiej brało udział około 9 tys. żołnierzy AK na terenie okręgu wileńskiego i około 6 tys. na terenie okręgu nowogródzkiego. W sumie (wraz ze schwytanymi w lasach pod Wilnem) w czasie akcji ''Burza'' na Wileńszczyźnie internowano ok. 5 tys. podoficerów i szeregowców, umieszczając ich początkowo w obozie w Miednikach skąd 1/4 zbiegła, zaś oficerów wywożąc do Riazania. Niektórzy po pewnym czasie zdecydowali się wstąpić w szeregi 1 Armii WP. Większość została jednak przymusowo wcielona do pułku rezerwowego Armii Czerwonej, zaś po odmowie złożenia przysięgi osadzona w obozie dla internowanych AK-owców w Kałudze do wyrębu lasów, skąd byli stopniowo zwalniani w latach 1946-1947.

Dokładnie w 72. rocznicę rozpoczęcia operacji ''Ostra Brama'', z inicjatywy Koła Weteranów Armii Krajowej i Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, przy współudziale Ambasady RP w Wilnie i Związku Polaków na Litwie, 7 lipca odbyły się w Wilnie uroczystości rocznicowe. Wzięli w nich udział także Polacy, za sprawą Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddziały w Poznaniu i we Wrocławiu przebywający z kilkudniową wizytą na Litwie. Z poznańskimi Wilniukami zabrał się również wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr Jacek Behrendt. Byli obecni także członkowie środowisk Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Wrocławia i Poznania wraz z pocztami sztandarowymi. Uroczystości rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele św. Rafała, po czym uroczystości przeniosły się na wileńskie nekropolie na Rossie i w Kolonii Wileńskiej. Kwiaty złożono na grobach żołnierzy AK oraz żołnierzy poległych w walkach o Wilno w latach 1918-1919 z bolszewikami. Wiązanki kwiatów i znicze przybysze z Wielkopolski złożyli także na płycie Mauzoleum Marszałka Józefa Piłsudskiego, w którego krypcie, obok trumny ze szczątkami jego matki, spoczęło w 1936 roku serce Naczelnika Państwa. W uroczystościach uczestniczył także Jarosław Czubiński, JE Ambasador RP w Republice Litewskiej oraz Stanisław Cygnarowski, Radca Minister - Konsul Generalny. W trakcie kolejnych dni pobytu na Litwie byliśmy również w innych miejscach, gdzie spoczywają żołnierze polscy, mianowicie na wojskowym cmentarzu na Antokolu - spoczywają na nim żołnierze polegli w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku oraz na cmentarzu w wileńskiej Kalwarii, gdzie spoczywają żołnierze AK polegli w walkach o Wilno w lipcu 1944 roku. Byliśmy także w lesie ponarskim, gdzie w latach 1941-1944 hitlerowcy i kolaborujący z nimi Litwini zamordowali blisko 100 tys. osób, w tym blisko 20 tys. Polaków. Ponary to największe miejsce kaźni na Wschodnich Kresach dawnej Rzeczypospolitej, a prawda o dokonanej tutaj zbrodni przez wiele lat była okryta tajemnicą, podobnie jak zbrodnia katyńska. Zwiedziliśmy także wiele innych zabytków Wilna zwanego Jerozolimą północy oraz Troki i Kiernów, a serdeczne przyjęcie w polskiej Szkole Podstawowej im. św. Faustyny Kowalskiej w podwileńskiej Rzeszy na długo pozostanie w naszej pamięci...


Wstecz