KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


10.07.2016

POZNAŃSKIE OBCHODY 72. ROCZNICY OPERACJI ''OSTRA BRAMA''

Tekst i zdjęcia: Admin
Video: TVP3 Poznań, Teleskop

Operacja ''Ostra Brama'' to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji ''Burza'', w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja ''Ostra Brama'' była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji ''Ostra Brama'' zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: ''WILNO 7-13 VII 1944''.

W niedzielę 10 lipca 2016 członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko ''Ostra Brama'' w Poznaniu zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 72 laty akcji ''Burza'' i operacji ''Ostra Brama''. Obchody rocznicowe rozpoczęła odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha przez Proboszcza ks. dr. Trojana Marchwiaka Msza św., po której zebrani w świątyni, a wśród nich i przedstawiciele Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Okręg Wielkopolski: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt i kpt. Edwin Smykowski wraz z małżonką spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowych przemówień, złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz zaśpiewać pieśni partyzanckie. Następnie organizatorzy zaprosili do salki parafialnej na degustację przywiezionych z Litwy smakołyków, gdzie zaprezentowano także jeszcze ''ciepły'' materiał wideo z zakończonego wczesnym rankiem kilkudniowego pobytu na Litwie. Relacje z przebiegu dzisiejszych uroczystości zostały przedstawione w programie informacyjnym Wielkopolski TVP3 Teleskop o godzinie 21:45, którego fragmenty wraz z wypowiedziami płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta, obok zdjęć ilustrujących obchody można obejrzeć poniżej.


Wstecz