KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


1.08.2016

72. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin
Video: TVP3 Poznań, Teleskop

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się o godzinie ''W'' 1 sierpnia 1944 roku to trwające 63 dni zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji ''Burza''. Do walki stanęło około 40-50 tys. powstańców, z których zginęło 18 tys., a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu niemal całkowicie zburzono.

W poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku w Poznaniu za sprawą Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz władz miasta odbyły się obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwszą cześć uroczystości stanowiło złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i oddanie honorów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów, po czym w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawiona została Msza św. w intencji poległych i zmarłych powstańców. Spod kościoła kombatanci, liczne delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, stowarzyszeń i organizacji oraz Poznaniacy przeszli pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godzinie ''W'' rozpoczęły się główne uroczystości. Głos kolejno zabrali: prezes Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK płk Jan Górski, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, a przedstawiciel metropolity poznańskiego ks. kan. Leonard Poloch odprawił krótką modlitwę za poległych i zmarłych powstańców. Odczytano Apel Pamięci, złożono kwiaty, w tym również od delegacji Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której przewodniczył prezes płk Jacenty Góral. Oddzielną wiązankę złożył mjr Marian Osada jako członek Szarych Szeregów, sekretarz Zarządu Głównego ww. Związku, a w oczach nie tylko władz Okręgu także uczestnik spotkania 15 lutego br. oraz Zjazdu Delegatów Okręgu 25 czerwca br. (patrz stosowne notatki z tych wydarzeń). Odśpiewano ''Warszawiankę'', oddano salwę honorową. W uroczystościach uczestniczyli ponadto inni członkowie Koła Nr 1 ww. Związku w Poznaniu, na czele z jego prezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz uczestniczką akcji ''Burza'' 92-letnią, przybyłą z wnukiem kpt. Haliną Namysł i kpt. Edwinem Smykowskim z małżonką. Członkowie pozostałych kół poznańskich Związku firmowanych przez pana Stanisława Tomaszkiewicza byli nieobecni, co niestety stało się już niechlubną tradycją opisującą ich blisko zerową działalność w strukturach Okręgu, natomiast o działalności Koła w Wolsztynie za sprawą jego prezesa szer. Macieja Myczki władze Okręgu od blisko roku nie są niestety bezpośrednio informowane. Relacje z przebiegu dzisiejszych uroczystości zostały przedstawione w programie informacyjnym Wielkopolski TVP3 Teleskop o godzinie 18:30, którego fragmenty, obok zdjęć ilustrujących obchody można obejrzeć poniżej.


Wstecz