KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


1.09.2016

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 87,
77. ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ I DZIEŃ WETERANA


Tekst i zdjęcia: Admin

1 września to już tradycyjnie czas zakończenia letniej przerwy wakacyjnej i początek roku szkolnego 2016/2017. To także dzień, kiedy świtem 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, dając początek II wojnie światowej. Atak rozpoczęła o godzinie 4:40 nalotem na pogrążony we śnie Wieluń eskadra 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a pięć minut później nastąpił ostrzał Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. W tym roku mija 77. rocznica tamtych wydarzeń. Pierwszy dzień września, od 1997 roku obchodzony jest również w naszym kraju jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość RP.

Na zaproszenie dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Poznaniu Agnieszki Mądrzak w uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego uczestniczyli dwaj członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kombatanci Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku, w tym wiceprezes poznańskiego Koła Nr 1 oraz członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego kpt. Jerzy Grabus. Wizyta w szkole Prezesa Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku ppłk. Włodzimierza Marciniaka była również okazją do przekazania na ręce uczniów wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego nagrody za zdobycie II miejsca w tegorocznej edycji zorganizowanych przez Oddział Poznański Polskiego Związku Krótkofalowców Ogólnopolskich Zawodów Krótkofalarskich ''Poznański Czerwiec 1956''. Stowarzyszenie to, obok Prezydenta Miasta Poznania objęło zawody swoim Patronatem Honorowym i ufundowało okazały puchar. Weterani przekazali również na ręce pani dyrektor egzemplarz ''Kombatanta'', miesięcznika wydawanego przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w całości poświęcony 60. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 oraz pamiątkowy medal wydany z tej okazji. Po części artystycznej przybyli goście wzięli udział w krótkiej sesji fotograficznej z udziałem pani dyrektor, dzieci i laureatów zawodów, członków Szkolnego Klubu Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR, działającego w szkole pod okiem będącego również na uroczystości wiceprezesa Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i zarazem prezesa poznańskiego Koła Nr 1 ww. stowarzyszenia mjr. Jacka Behrendta. Na zakończenie swojej krótkiej wizyty w szkole Weterani złożyli na ręce pani dyrektor z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzenia wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.


Wstecz