KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


18.03.2016

KONKURS ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI'' ROZSTRZYGNIĘTY

Tekst i zdjęcia: Admin

IV edycja Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' mającego na celu, podobnie jak poprzednie edycje tej imprezy promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wpisuje się w przypadające 19 marca imieniny Marszałka i obchodzone w tym dniu święto Związku. Konkurs objęty patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszytkich edycji konkursu z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu jest Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast współorganizatorem tegorocznej edycji tej imprezy był po raz kolejny Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.

Piątek 18 marca, w przeddzień święta Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzonego na pamiątkę kiedy to w 1915 roku legioniści Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta dla uczestników tegorocznej czwartej już edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' był dniem ostatecznych rozstrzygnięć. Do siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu przybyło 41 dwuosobowych drużyn reprezentujących 29 szkół z całej Wielkopolski, a organizację i przebieg konkursu obserwował przedstawiciel kuratorium w osobie st. wizytatora Jarosława Biegały. Każda z drużyn w etapie wojewódzkim konkursu musiała rozwiązać 20-zadaniowy test z wiedzy o Józefie Piłsudskim, będący dla tylko trzech drużyn w każdej z kategorii wiekowej przepustką do ścisłego finału. Finalistami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali uczniowie trzech poznańskich gimnazjów, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczniowie z Jarocina, Gniezna i Zbąszynia. Przed finałem uczestnicy konkursu mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji wygłoszonych przez mgr. Mateusza Hurysza pt.: 90 lat później... Poznań wobec przewrotu majowego 1926 roku oraz Małgorzaty Jagielskiej i Ryszarda Liminowicza na temat Józefa Piłsudskiego i działalności Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, natomiast przedstawiciele poznańskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień zorganizowali doraźny punkt informacyjny dotyczący ochotniczych form służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. W Komisji konkursu pod przewodnictwem wicedyrektor Ewy Wendzonki z ramienia Okręgu Wielkopolskiego Związku pracowali: płk dypl. Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i kpt. Jerzy Grabus, z ramienia szkoły nauczyciele historii Dorota Schwarz-Wolska i Sebastian Sporny, radny Miasta Poznania Jan Sulanowski i mjr rez. Leszek Kleszcz reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu. Poziom był bardzo wyrównany i w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji dla drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne koniecznym było przeprowadzenie dwóch rund pytań dodatkowych. Ostatecznie wśród gimnazjalistów zwyciężyli Rafał Baran i Maciej Karwatka z poznańskiego Społecznego Gimnazjum Nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych ponownie reprezentanci I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie Weronika Przewoźniak i Krzysztof Bochna. Wszystkich tegorocznych 12 laureatów organizatorzy uhonorowali dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć ilustrujących przebieg konkursu dostępne są w zakładce Konkursy, pod datą 18 marca 2016 roku.


Wstecz