KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


1.03.2015

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ''ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH'' W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Narodowy Dzień Pamięci ''Żołnierzy Wyklętych'' jest polskim świętem państwowym obchodzonym corocznie 1 marca, poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych - żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowionym przez Sejm mocą ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Tegoroczne poznańskie obchody zaplanowane w dniach 26 lutego - 1 marca przygotował Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci ''Żołnierzy Wyklętych'', któremu przewodniczy dr hab. Maciej Gloger przy wsparciu organizacyjnym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Patronat honorowy obchodów stanowią Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański oraz Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W piątek 26 lutego 2016 roku władze Okręgu Wielkopolskiego Związku w osobach płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta uczestniczyli w sali kina ''Rialto'' w przedpremierowym pokazie filmu ''Historia Roja''. W głównych obchodach we wtorek 1 marca władze władze Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP reprezentowali płk. Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i kpt. Jerzy Grabus. Niestety żaden z poznańskich członków Prezydium Zarządu Głównego Związku nie był obecny na obchodach tego święta w Poznaniu. Po Mszy św. odprawionej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przez ks. kan. Leonarda Polocha będącego delegatem metropolity poznańskiego ks. abp. Stanisława Gądeckiego i kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej uczestnicy uroczystości udali się w Marszu Pamięci pod pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tutaj przemówienia wygłosili ks. kan. Leonard Poloch, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wiceprezes Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy AK mjr Ludwik Misiek oraz w imieniu Społecznego Komitetu Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych dr Dariusz Kucharski. Oficer 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego mjr Dariusz Rojewski odczytał list ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, którego treść dostępna jest tutaj. List wręczono obecnym na uroczystości dwóm weteranom mjr. Ludwikowi Miśkowi oraz za sprawą wcześniejszych poczynań władz Okręgu Wielkopolskiego naszego Związku kpt. Jerzemu Grabusowi. Nasz Kolega otrzymał list z rąk wojewody, a bezpośrednio po nim gratulacje z tej okazji złożył mu także dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego i Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski. Liczne delegacje złożyły kwiaty, zapalono znicze, udekorowano biało-czerwonymi wstęgami drzewo - symbol Żołnierzy Wyklętych, a trębacz zagrał melodię ''Śpij kolego''. Na zakończenie Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych zagrała ''Rotę'', po czym Kolega Jurek odbierał należne dalsze gratulacje, głównie od obecnych na uroczystości znajomych przedstawicielek płci pięknej.

Na poznańskich uroczystościach poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych nie było nikogo z miejscowych przedstawicieli władz naczelnych Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowanych przez prezesa płk. Stanisława Tomaszkiewicza, wiceprezesa płk. Wiesława Światłowskiego i sekretarza Zarządu Głównego mjr. Mariana Osadę.


Wstecz