KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


3.09.2016

CZYTANIE ''QUO VADIS'' W POZNAŃSKIM MUZEUM NARODOWYM

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, Łukasz Gdak

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą ''Pana Tadeusza'' Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, rok później ''Trylogii'' Henryka Sienkiewicza, a przed rokiem ''Lalki'' Bolesława Prusa. Na lekturę tegorocznej edycji Narodowego Czytania objętego Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej internauci wybrali ''Quo Vadis'' Henryka Sienkiewicza.

Poznańska odsłona imprezy miała miejsce 3 września o godz. 11:00 w Muzeum Narodowym, a powieść o Winicjuszu, Petroniuszu i Ligii czytał zespół w składzie: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, Dyrektor TVP3 Poznań Agata Ławniczak, Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu prof. UAM dr hab. Wojciech Suchocki, Radny Miasta Poznania Jan Sulanowski oraz uczniowie XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Z zaproszenia Pana Wojewody skorzystał i był obecny wśród publiczności mjr Jacek Behrendt, prezes poznańskiego Koła Nr 1 i wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Blisko godzinne czytanie trzeciej części powieści zostało nagrodzone gromkimi brawami, a uczniów i zaangażowanych w projekt nauczycieli wojewoda Zbigniew Hoffmann nagrodził drobnymi upominkami...


Wstecz