KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


15.02.2016

KOLEJNE DZIAŁANIA PŁK. TOMASZKIEWICZA SZKODLIWE DLA ZOR RP

Tekst: Admin

W dniu 15 lutego 2016 roku prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Stanisław Tomaszkiewicz poprosił do siebie kilku członków ZOR RP, jak również osobę nie będącą jego członkiem w celu poinformowania przybyłych na to spotkanie o podjętej w tym dniu, rzekomo przez Zarząd Główny decyzji odwołującej prezesa Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP płk. Jacentego Górala z pełnionej funkcji, na podstawie art. 24 ust. 5 Statutu Związku za jego, jak napisano w decyzji szkodliwą i wrogą dla Związku działalność, szczególnie nasiloną w ostatnim czasie. W treści decyzji, podobnie jak w Uchwale Zarządu Głównego z dnia 12 września ubiegłego roku nie ma ani słowa na czym ta szkodliwa dla Związku działalność miała polegać, natomiast w jej treści zawarto informację, że prezesem Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP począwszy od 15 lutego będzie obecny na spotkaniu płk Mieczysław Chęciński, który do czasu przeprowadzenia nowych wyborów władz Okręgu może według własnego uznania dobrać sobie osoby do pomocy w kierowaniu działalnością Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP. Wszystkie obecne na tym spotkaniu osoby, w tym również osoby funkcyjne władz ZOR RP, m.in. sekretarz Zarządu Głównego mjr Marian Osada niestety milcząco przyzwoliły na kolejne łamanie przez pana Stanisława Tomaszkiewicza zapisów zawartych w statucie ZOR RP, działając tym samym na szkodę stowarzyszenia. Napisano wyżej: rzekomej decyzji, gdyż w tym dniu nie było żadnego zwołanego zgodnie z przepisami prawa posiedzenia Zarządu Głównego ZOR RP, dodatkowo Zarząd Główny podejmuje uchwały a nie decyzje. Innymi słowy ów dokument może być i jest w opinii prawowitych władz Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP nic nie znaczącą decyzją tylko pana Tomaszkiewicza z błędną podstawą prawną i bez jakiegokolwiek uzasadnienia, który niestety to pan Tomaszkiewicz po raz kolejny zręcznie manipulując wyrwanymi z kontekstu wypowiedziami osób krytykujących jego postępowanie wciągnął w swoją indywidualną, szkodzącą ZOR RP działalność całkowicie podporządkowane sobie władze ZOR RP, która to działalność może skończyć się w skrajnym przypadku, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach wydanym przez sąd rejestrowy zakazem działalności ZOR RP. Prawdopodobnie, w oparciu o te same przesłanki zupełną bezczynność w tym sporze dotyczącym wielokrotnego łamania przez pana Tomaszkiewicza statutu ZOR RP wykazuje jak dotąd statutowy organ kontroli wewnętrznej - Główna Komisja Rewizyjna (patrz tutaj ). Ponadto należy dodać, że to przecież z inicjatywy pana Tomaszkiewicza nadal toczy się zapoczątkowane Uchwałą Zarządu Głównego z września ubiegłego roku postępowanie wyjaśniające przeciwko prezesowi i wiceprezesowi Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP przed Sądem Koleżeńskim Okręgu Kujawsko-Pomorskiego oparte na tych samych zarzutach, bez podania jakichkolwiek przykładów działalności szkodzącej wizerunkowi ZOR RP. Prezes i wiceprezes okręgu są całkowicie spokojni o ostateczne rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania, gdyż są w stu procentach przekonani że w jego wyniku zostaną wreszcie oczyszczeni z pomówień kierowanych pod ich adresem przez pana Stanisława Tomaszkiewicza i zapadną przede wszystkim korzystne dla całego ZOR RP decyzje. Podejmowane inicjatywy i dotychczasową działalność na rzecz ZOR RP wybranych w 2013 roku władz Okręgu Wielkopolskiego opisuje z należytą starannością i w sposób transparentny przeglądana właśnie witryna internetowa i każdy z internautów, zarówno członek jak i sympatyk ZOR RP może wyrobić sobie własną w tej kwestii opinię.

Na ów dokument, szkodzący przede wszystkim ZOR RP, ale również naruszający dobra osobiste prezesa Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP płk. Jacentego Górala ten ostatni wystosował do pana Stanisława Tomaszkiewicza w dniu 10 marca 2016 roku pismo informujące, że w jego ocenie nadal pozostaje prezesem Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP. Pismo, które dotarło do adresata w dniu następnym pozostaje nadal bez odpowiedzi, co naturalnie nie jest żadnym zaskoczeniem dla władz Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP wybranych w listopadzie 2013 roku przez Delegatów na Zjazd Okręgu, co warto podkreślić wybranych po raz pierwszy zgodnie ze statutem ZOR RP za długoletniej prezesury pana Tomaszkiewicza.

Wstecz