KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


19.09.2016

WŁADZE ZORRP NIE ZNAJĄ STATUTU WŁASNEGO STOWARZYSZENIA

Tekst: Admin

W przede dniu organizowanych 20 września 2016 roku przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obchodów rzekomej 95. rocznicy powstania tego stowarzyszenia należy zaznaczyć, że w aktualnym, dostępnym ( tutaj) statucie ww. stowarzyszenia Komitet Założycielski napisał: ''Związek Oficerów Rezerwy RP nawiązuje do organizacji o tej samej nazwie, powstałej 20.09.1928 roku...''. Przyjmując, że wskazana w statucie data powstania Związku jest niewłaściwa to bez trudu można zauważyć, że ani pan Stanisław Tomaszkiewicz wraz ze składem osobowym Prezydium Zarządu Głównego ZORRP, jak i cały Zarząd Główny tegoż stowarzyszenia nie był w stanie na kolejnych Krajowych Zjazdach Delegatów doprowadzić do aktualizacji statutu w omawianej kwestii. Ponadto frontpage związku na jednym z portali społecznościowych ( tutaj) tożsamy z nagłówkiem papieru firmowego Zarządu Głównego ZORRP zawiera napis: ''Centralny Związek Oficerów Rezerwy - październik 1921'', co jest niezgodne z faktami historycznymi gdyż CZOR powstał dopiero w styczniu 1923 roku.
Natomiast na wspomnianej wyżej stronie internetowej Zarządu Głównego ZORRP, z ponad 2,5 miesięcznym opóźnieniem ukazała się informacja o zorganizowaniu, w ocenie dotychczasowych władz Okręgu Wielkopolskiego ZORRP, wbrew statutowi 25 czerwca br. mocą nie wiadomo kiedy podjętej uchwały Zarządu Głównego Walnego Zebrania Okręgu Wielkopolskiego ZORRP i dokonanych na tym pozastatutowym zebraniu wyborów nowych władz okręgu. Podjęte na tym zebraniu uchwały i dokonane wybory w ocenie dotychczasowych władz okręgu z płk. Jacentym Góralem jako prezesem na czele, wbrew temu co zatwierdził w dniu 8 września br. na swoim posiedzeniu Zarząd Główny ZORRP są nieprawomocne. Statut nie przewiduje Walnego Zebrania Okręgu (§ 32 pkt 3 ppkt a statutu), a jedynym organem władnym przeprowadzić wybory władz okręgu jest Zjazd Delegatów Okręgu (§ 33 pkt 4 statutu). Wybrany jesienią 2013 roku Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZORRP nie otrzymał dotąd żadnych pisemnych dokumentów potwierdzających prawidłowość zorganizowanego 25 czerwca br. zebrania i tym samym dokonanych tam wyborów. Taka sytuacja uniemożliwia wniesienia przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego ZORRP jakiegokolwiek odwołania od podjętych bezprawnie uchwał. Pan Stanisław Tomaszkiewicz i Zarząd Główny ZORRP nie zauważa także sytuacji, gdy ZORRP publicznie reprezentują osoby skreślone z ewidencji 16 sierpnia br. prawomocną uchwałą Zarządu macierzystego Koła, tym bardziej że dotyczy to także przedstawicieli władz naczelnych ZORRP. Po raz kolejny okazało się, że działaniom pana Stanisława Tomaszkiewicza i niestety Zarządu Głównego ZORRP towarzyszy nagminne łamanie ww. statutu, co więcej przy całkowitej bezczynności ustawowego organu kontroli wewnętrznej.

Wstecz