KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


24.06.2016

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ODZIEŻOWYCH

Tekst: Admin
Zdjęcia: H. Włodarczyk

W kalendarzu roku szkolnego 2015/2016 piątek 24 czerwca dla wszystkich uczniów był dniem zakończenia nauki i początkiem wakacji letnich. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu mgr Grażyny Łakomiec, szkoły od kilku lat współpracującej z Okręgiem Wielkopolskim Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, m.in. przy organizacji konkursów historycznych poświęconych patronowi naszego stowarzyszenia, na uroczystość zakończenia roku szkolnego został zaproszeny Prezes Okręgu płk Jacenty Góral. W imieniu Prezesa Okręg Wielkopolski Związku na tej uroczystości reprezentował członek Zarządu Okręgu kpt. Jerzy Grabus. Wśród przybyłych gości był również przedstawiciel wojska w osobie kpt. Jacka Marczaka reprezentującego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu ppłk. Ryszarda Grześkowiaka. WKU w Poznaniu ma podpisane ze szkołą porozumienie o wzajemnej współpracy, których koordynatorem z ramienia szkoły jest mjr Jacek Behrendt, Wiceprezes Okręgu. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu dokonała oceny pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym, życząc wszystkim uczniom i pracownikom szkoły udanego wypoczynku. Za uzyskane wyniki w nauce uhonorowano najlepszych uczniów, wręczając im obok świadectw z wyróżnieniem nagrody książkowe. Uroczystość zakończyła przygotowana przez uczniów krótka część artystyczna.


Wstecz