KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


4.08.2016

ODWIEDZINY SENIORKI, CZŁONKINI POZNAŃSKIEGO KOŁA NR 1 ZORRP

Tekst i zdjęcia: Admin

W czwartek 4 sierpnia 2016 roku delegacja poznańskiego Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła wizytę w domu kpt. Haliny Namysł, jednej z najstarszych członkiń Koła (rocznik 1925). Na spotkanie w gościnnych progach domu Pani Haliny na poznańskim Sołaczu stawili się prezes Koła Nr 1 mjr Jacek Behrendt, będący jednocześnie wiceprezesem Okręgu Wielkopolskiego Związku i prezes tegoż Okręgu płk Jacenty Góral. Pretekstem do tego spotkania były tegoroczne obchody rocznicowe powstania warszawskiego, na rzecz którego w ramach akcji ''Burza'' w czasie okupacji swój czas Ojczyźnie poświęciła Pani Kapitan, wówczas łączniczka i sanitariuszka Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej oddelegowana z Warszawy wraz z niedawno poślubionym mężem śp. kpt. Mieczysławem, również do czasu śmierci przed blisko siedmioma laty członkiem Koła Nr 1. Barwny życiorys Pani Kapitan, będącej również członkiem Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko ''Jodła'' był okazją do wielu wspomnień z czasów konspiracyjnej działalności. Był również i czas na słowo o synach, wnukach i prawnukach Pani Kapitan, a także znalazła się chwila na temat bieżącej działalności macierzystego Koła i Okręgu Wielkopolskiego ww. Związku. Życząc zdrowia już umówiliśmy się na kolejne spotkanie, tym razem z okazji zbliżającej się jesienią kolejnej rocznicy urodzin Pani Kapitan...


Wstecz