KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


10.01.2016

SPOTKANIE NOWOROCZNE KRÓTKOFALOWCÓW I SYMPATYKÓW RADIA

Tekst: Admin
Zdjęcia: Grzegorz Aleksy SP3LAU

Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Poznański to stowarzyszenie zajmujące się wieloma aspektami amatorskiej łączności radiowej, któremu już drugą kadencję prezesuje Jacek Behrendt SQ3OPM, na co dzień także wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i prezes poznańskiego Koła Nr 1 Związku. Zarówno Okręg Wielkopolski Związku, jak i Koło Nr 1 mają swoją siedzibę pod tym samym adresem co poznańscy krótkofalowcy, w budynku Centrum Kultury ''Zamek'' przy ul. św. Marcin 80/82 pok. 336 w Poznaniu.

W niedzielę, 10 stycznia z inicjatywy Poznańskiego Klubu Radio Nadawców PZK SP3POZ, a w szczególności Grzegorza SP3LAU i Juliana SP3PL oraz dzięki życzliwości Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia ks. kan. Rafała Pierzchały miało miejsce w sali przy ulicy Kartuskiej na poznańskich Podolanach spotkanie opłatkowo-noworoczne krótkofalowców i sympatyków radia, w którym jak i we Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza w intencji krótkofalowców uczestniczył zastępca Prezesa Zarządu Głównego PZK ds. szkolenia i młodzieży Jerzy Gomoliszewski SP3SLU, a z władz Oddziału Poznańskiego PZK obecni byli prezes Jacek SQ3OPM, skarbnik Krzysztof SP3WXI oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan SP3SL. Nasze stowarzyszenie na spotkaniu reprezentowali także płk Jacenty Góral i kpt. Edwin Smykowski. Ksiądz proboszcz zwrócił uwagę na fakt łączenia przez krótkofalowców różnych pasji, czego przykładem jest on sam, jak i zabierający głos Roman SP3VHZ, brązowy medalista 13 FAI Mikrolotowych Mistrzostw Europy w klasie WL-1 motolotni jednoosobowych. Łamiąc się tradycyjnym opłatkiem wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia dobrego zdrowia i naturalnie samych potwierdzonych DX-ów czyli dalekosiężnych łączności radiowych.


Wstecz