KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


14.04.2016

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DR. HAB. WALDEMAREM HANDKE

Tekst i zdjęcia: Admin

Dr hab. Waldemar Handke jest pochodzącym z Leszna archiwistą i historykiem, prof. nadzw. Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, red. naczelnym pisma ''Grot. Zeszyty historyczne poświęcone historii wojska i walk o niepodległość'', który jest cenionym znawcą historii 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zachodzie gen. Władysława Andersa. Jest również autorem kilku pozycji dokumentujących walkę oddziałów Żołnierzy Wyklętych na terenie Wielkopolski. W czwartek, 14 kwietnia 2016 roku na kwaterze Korporacji Akademickiej Hermesia przy ul. Limanowskiego 12 w Poznaniu miało miejsce spotkanie autorskie z Panem Profesorem promujące jego najnowsze pozycje opisujące działalność na terenie Wielkopolski w latach 1945-46 Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej ''Warta'' oraz żołnierzy skupionych wokół Gedymina Rogińskiego ps. ''Dzielny'' i Mariana Rączki ps. ''Kościuszko''. Spotkanie, na którym obecni byli m.in. płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt otworzył w imieniu gospodarza K! Hermesia i Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych dr Rafał Sierchuła, po czym głos zabrał Pan Profesor przybliżając zebranym historię tworzenia i zakres tematyczny swoich najnowszych prac. Uczestnicy spotkania, w tym również władze Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wyszli ze spotkania bardzo zadowoleni i przynajmniej z jedną zakupioną ww. książką opatrzoną autografem autora...


Wstecz