KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


28.04.2016

UDZIAŁ W SPOTKANIU Z AUTORAMI ''DREZDEŃSKIEGO SZAFOTU''

Tekst i zdjęcia: Admin

W czwartek 28 kwietnia 2016 roku w sali Biblioteki Raczyńskich przy pl. Wolności w Poznaniu miało miejsce kolejne spotkanie zorganizowane w ramach cyklu ''Przystanek Historia'' połączone z dyskusją z autorami ''Drezdeńskiego szafotu'', pracy zbiorowej napisanej w 2015 roku pod redakcją naukową dr. Rafała Sierchuły w ramach centralnego projektu badawczego IPM ''Ziemie polskie pod okupacją 1939-1945''. W spotkaniu moderowanym przez prof. dr. hab. Bogdana Chrzanowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego pośród autorów opracowania wzięli udział także Aleksandra Pietrowicz i ks. dr Jarosław Wąsowicz. Tytuł książki nawiązuje do kompleksu sądowo-więziennego w Dreźnie, w którym w latach 1942-1944 wykonano przez zgilotynowanie 84 wyroki śmierci na członkach polskiej konspiracji niepodległościowej, w tym beatyfikowanych przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 roku - pośród 108 męczenników II wojny światowej - członkach ''Poznańskiej Piątki''. Uczestnicy spotkania, w tym również władze Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta wyszli jednak ze spotkania z prezentowaną książką opatrzoną autografami obecnych na sali autorów w dłoniach z lekkim niedosytem, gdyż na zadane z sali jako jedno z wielu pytanie o udział w spotkaniu nauczycieli historii zapadła wymowna cisza...


Wstecz