KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


20.12.2016

OSTATNIE PRZEDWIGILIJNE SPOTKANIE W SIEDZIBIE ZWIĄZKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Wtorek, 20 grudnia 2016 roku ze względu na zbliżające się święta Bożego Narodzenia był dniem ostatniego przedwigilijnego dyżuru władz stowarzyszenia. W ten szczególny dzień czas na przyjście do naszej siedziby znalazło oprócz prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta jeszcze kilku kolegów oficerów, będących również członkami poznańskiego Koła nr 1 Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był to czas ożywionej dyskusji i dokonania podsumowań związkowej działalności w roku 2016. Trudno było przy tej okazji nie wspomnieć o szkodliwej, naruszającej statut ZORRP działalności pana Stanisława Tomaszkiewicza oraz Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej ww. stowarzyszenia. Był to również czas na przełamanie się opłatkiem i złożenie sobie nawzajem świątecznych życzeń.


Wstecz