KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


20.05.2016

GALA VII EDYCJI NAGRÓD HONOROWYCH IPN ''ŚWIADEK HISTORII''

Tekst: Admin
Zdjęcia: kpt. Jerzy Grabus, IPN Oddział w Poznaniu

Nagroda Honorowa Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ''Świadek Historii'' jest przyznawana z inicjatywy prof. Janusza Kurtyki raz w roku polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, organizacjom społecznym i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 w poszczególnych regionach Polski oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej. W Poznaniu po raz pierwszy nagrodę ''Świadek Historii'' przyznano w 2010 roku i od tego czasu otrzymały ją 42 osoby i instytucje za ich trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna przez władze PRL była wykorzystywana do celów propagandowych. Dzięki ich pasji docierania do prawdy w tamtych trudnych czasach, udało się pamięć o wielu ludziach i faktach zachować od zapomnienia.

W piątkowe popołudnie, 20 maja 2016 roku, w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu już po raz siódmy odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody Honorowej Prezesa IPN ''Świadek Historii'', na której obecny był członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku oraz wiceprezes poznańskiego Koła Nr 1 naszego stowarzyszenia w jednej osobie, kpt. Jerzy Grabus. Uroczystość poprowadził dyrektor poznańskiego Oddziału IPN, dr Rafał Reczek. Nagrody wręczył laureatom Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz Kamiński. W tym roku w Poznaniu nagrody otrzymali: gen. bryg. Jan Podhorski, Okręg Wielkopolski Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowany przez prezesa Andrzeja Churskiego, mjr Ludwik Misiek, kpt. Maria Krzyżańska, red. Barbara Miczko-Malcher i s. Małgorzata Krupecka. W imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka słowa podziękowania pod adresem uhonorowanych wyraziła Krystyna Czajka, doradca marszałka, a w imieniu Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna – Anna Żuchowska-Bednarz, dyrektor Biura Wojewody Wielkopolskiego. W imieniu wyróżnionych głos zabrał gen. bryg. Jan Podhorski. Część oficjalną uroczystości dopełnił koncert fortepianowy utworów klasycznych w wykonaniu Łukasza Byrdy, uczestnika XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.


Wstecz