KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


23.09.2016

Z KOLEŻEŃSKĄ WIZYTĄ U NAJSTARSZEGO CZŁONKA KOŁA NR 1 ZORRP

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek, 23 września 2016 roku prezes poznańskiego Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mjr Jacek Behrendt złożył wizytę w mieszkaniu najstarszego członka koła mjr. dr. Antoniego Wójcickiego. Kolega Major ma kłopoty ze zdrowiem, ale jak okazało się podczas tego spotkania poczucie humoru nadal go nie opuszcza. Spotkanie mające miejsce na kilka godzin przed planowanym Zebraniem Koła podsumowującym kadencję 2012-2016 było okazją do przedstawienia bieżącej sytuacji w macierzystym Kole, jak i Okręgu Wielkopolskim ww. stowarzyszenia. Na zakończenie pobytu w gościnnych progach Kolegi Antoniego prezes Koła Nr 1 życzył wiele zdrowia i obiecał pojawić się wkrótce...


Wstecz