KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


27.06.2016

OTWARCIE WYSTAWY ''1956: POLSKA - WĘGRY. HISTORIA I PAMIĘĆ''

Tekst i zdjęcia: Admin

W poniedziałek, 27 czerwca w przeddzień 60. rocznicy Czerwca '56 w Ogrodzie Zamkowym im. Ofiar Katynia i Sybiru w Poznaniu otwarto wystawę plenerową ''1956: Polska-Węgry. Historia i pamięć'', którą tworzą plansze z archiwalnymi zdjęciami pochodzącymi zarówno ze zbiorów polskich, jak i węgierskich. Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Pamięci Narodowej, Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie i węgierskiego odpowiednika IPN - Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottságának - NEB). Uroczystego otwarcia wystawy dokonali prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński oraz dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler. Obecni byli także p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, kombatanci Poznańskiego Czerwca '56, historycy z Polski i Węgier oraz mieszkańcy Poznania. Okręg Wielkopolski ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali prezes płk Jacenty Góral i wiceprezes mjr Jacek Behrendt. W Poznaniu ekspozycja będzie prezentowana do 30 lipca.


Wstecz