KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2019 ROKU


13.07.2019

POZNAŃSKIE OBCHODY 75. ROCZNICY OPERACJI ''OSTRA BRAMA''

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, Andrzej Karczmarczyk

Operacja ''Ostra Brama'' to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji ''Burza'', w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja ''Ostra Brama'' była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji ''Ostra Brama'' zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: ''WILNO 7-13 VII 1944''.

W sobotę 13 lipca 2019 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Wielkopolska, Środowisko ''Ostra Brama'' w Poznaniu oraz naszego stowarzyszenia zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 75 laty akcji ''Burza'' i operacji ''Ostra Brama''. Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w koncelebrze pod przewodnictwem ks. kan. Tadeusza Magasa w kościele pw. św. Wojciecha, po której przybyli na uroczystość, a wśród nich przedstawiciele władz Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala i wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowego przemówienia dr. Dariusza Kucharskiego, krótkiej modlitwy ks. kan. Tadeusza Magasa oraz złożyć kwiaty, zapalić znicze i wspólnie zaśpiewać pieśni partyzanckie.


Wstecz