WYDARZENIA ROKU BIEŻĄCEGO


23.05.2019

MINISTER WYPOWIEDZIAŁ ZOR RP POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Tekst i skan: Admin

aby powiększyć skan dokumentów, kliknij na jego miniaturę W odpowiedzi na pismo prezesa płk. Jacentego Górala zaadresowane 4 marca 2019 roku do Prezesa Rady Ministrów, urzędnicy resortu obrony narodowej dokonali szczegółowej analizy działalności stowarzyszenia oficerów rezerwy o podobnie brzmiącej do naszej nazwie, w wyniku której minister Mariusz Błaszczak wypowiedział 15 maja 2019 roku, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia obowiązujące od czerwca 2008 roku pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego porozumienie o współpracy. O podjętej decyzji, oprócz stowarzyszenia, którego ona dotyczy został również powiadomiony sam wnioskodawca (patrz skan pisma obok, powiększenie uzyskasz klikając na rysunek). Tym samym, oprócz przegranych wszystkich spraw sądowych wszczynanych z inicjatywy Stanisława Tomaszkiewicza, jak podaje rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego - prezesa tego stowarzyszenia, a na podstawie kwerendy zasobów archiwalnych IPN zarejestrowanego na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku współpracownika organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego (TW ''Andrzej''), lecz co do którego nie zachowały się żadne materiały operacyjne, rozpadu Związku na trzy odrębne stowarzyszenia, członków stowarzyszenia, w tym wiceprezesa ukaranych przez sąd za bezprawne używanie odznak wojskowych i stopni oficerskich oraz publiczne noszenie munduru wojskowego według aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP wzoru, wprowadzania w błąd uczestników i sponsorów organizowanych przez stowarzyszenie konkursów co do ilości ich uczestników, a przy tym bardzo niskiego poziomu merytorycznego tych konkursów, dotychczasowego fiaska podjętej inicjatywy zbiórki pieniędzy na budowę pomnika Józefa Piłsudskiego w Poznaniu (wynik ponad dwuletniej działalności Społecznego Komitetu pod przewodnictwem Stanisława Tomaszkiewicza to pozostająca w jego dyspozycji kwota tylko 247 złotych), a także nagminnego łamania statutu stowarzyszenia, teraz doszło jeszcze wypowiedzenie przedmiotowego porozumienia o współpracy. Zatem stowarzyszenie o podobnie brzmiącej do naszej nazwie, za sprawą osoby i działalności Stanisława Tomaszkiewicza oraz grupy innych oficerów politycznych, w naszej ocenie niewiele mającej wspólnego z dewizą: Bóg - Honor - Ojczyzna słusznie doczekało się decyzji o rozwiązaniu porozumienia o współpracy z szefem resortu obrony narodowej. Warto również wspomnieć, że o ww. aspektach działalności tego stowarzyszenia nie informuje zarówno strona internetowa, jak i fanpage stowarzyszenia założony na jednym z portali społecznościowym, ze szkodą zapewne dla obecnych, jak i potencjalnie nowych członków, wśród których coraz mnie jest oficerów, a nawet osób mających za sobą w jakiejkolwiek formie odbytą służbę wojskową.

Wstecz