WYDARZENIA ROKU BIEŻĄCEGO


11.07.2021

POZNAŃSKIE OBCHODY 77. ROCZNICY OPERACJI ''OSTRA BRAMA''

Tekst: Admin
Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Operacja ''Ostra Brama'' to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji ''Burza'', w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja ''Ostra Brama'' była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji ''Ostra Brama'' zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: ''WILNO 7-13 VII 1944''.

W niedzielę 11 lipca 2021 roku członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz Środowiska ''Ostra Brama'' Światowego Związku Żołnierzy AK - Okręg Wielkopolska zorganizowali na terenie Poznania uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 77 laty akcji ''Burza'' i operacji ''Ostra Brama''. Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez proboszcza ks. dr. Trojana Marchwiaka w kościele pw. św. Wojciecha, po której przybyli na uroczystość, a wśród nich przedstawiciel Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mjr. Władysława Opiata spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać modlitwy ks. Trojana Marchwiaka i listu z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego skierowanego do organizatorów, który odczytała Pełnomocnik Wojewody do Spraw Współpracy ze Środowiskami Kombatanckimi Teresa Masłowska oraz złożyć kwiaty i zapalić znicze, co jako ostatnia uczyniła w towarzystwie księdza proboszcza przybyła z synem kpt. Halina Chmielewska ps. ''Siena'', sanitariuszka i łączniczka Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Tradycyjnie był i czas na wspólne odśpiewanie w tym miejscu kilku pieśni partyzanckich.


Wstecz