KONKURSY, ZAWODY I INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA


 27.06.2020

 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
 ''POZNAŃSKI CZERWIEC 1956''

   Regulamin                            Uczestnicy:
52                      Wyniki

Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański z okazji 64. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 zorganizował w sobotę poprzedzającą datę 28 czerwca, tj. 27 czerwca 2020 Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie "Poznański Czerwiec 1956", mające na celu, m.in. uczczenie pamięci ofiar i uczestników wydarzeń sprzed 64 laty. Zawody wpisane do tegorocznego Kalendarza Zawodów Krajowych PZK objęły patronatem honorowym stowarzyszenia kombatanckie, w tym także Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Związku płk Jacenty Góral ufundował puchar dla zwycięzcy grupy klasyfikacyjnej D (stacji nasłuchowych), którym okazał się Marian Urbańczyk SP9-1881 ze Świętochłowic. Natomiast uczestnik Czerwca'56 mjr Jerzy Grabus pełniący funkcję Przewodniczącego Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskiego Federacja Kombatantów Alianckich Europy, będący także członkiem Zarządu naszego stowarzyszenia ufundował szklane trofeum dla stacji okolicznościowej SN1956PPC Szkolnego Klubu Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR działającego przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu. Dyplom i puchar dla nasłuchowca zostanie wysłany pocztą, a dla klubu jeśli warunki pozwolą przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 22.06.2020

 VIII WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI''

   Regulamin          Uczestnicy:
52 szkoły (83 drużyny)

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu oraz poznańskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w nawiązaniu do podjętej przez parlamentarzystów uchwały sejmowej ustanawiającej rok 2020 m.in. Rokiem Bitwy Warszawskiej są organizatorami VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Uzasadniając podjętą uchwałę, o tym decydującym starciu wojny polsko-bolszewickiej napisano: ''Bohaterskie Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, wspieranym m.in. przez szefa sztabu generalnego - generała Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego, obroniło niepodległość Polski. Zwycięstwo przekreśliło też plany rozszerzenia rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią''. Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski już w połowie grudnia 1918 roku w opublikowanym na łamach ''New York Times'' wywiadzie powiedział: ''Sądzę, że niebezpieczeństwo bolszewizmu w Polsce jest groźne, o ile nie będziemy zdolni zbudować należytej zapory przeciw wpływom rosyjskim...''. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego oraz patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Na podstawie Załącznika do Zarządzenia Nr 110.1.12.2020 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 lutego 2020 r. finaliści lub laureaci tegorocznej edycji Konkursu w grupie wiekowej uczniów szkół podstawowych mają prawo do uzyskania dodatkowych punktów uwzględnianych w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, na podstawie wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu nauczyciele wielkopolskich szkół mają czas do 2 marca 2020 roku na przesłanie Organizatorom tradycyjną pocztą KART ZGŁOSZENIA DRUŻYNY (dopuszcza się nadesłanie zgłoszeń drogą e-mailową lub faksem do 5 marca włącznie) wyłonionych w eliminacjach szkolnych co najwyżej dwóch dwuosobowych drużyn, które 9 marca 2020 roku przystąpią pomiędzy godziną 10:30 a 11:30 do rozgrywanego za pośrednictwem Internetu etapu wojewódzkiego Konkursu. Najlepsze po etapie wojewódzkim drużyny spotkają się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, aby wyłonić tradyjnie już dla tego Konkursu w dniu 19 marca, tj. w dniu imienin Józefa najlepszych pośród siebie znawców biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Opiekunowie dwuosobowych drużyn po przeprowadzeniu wewnątrzszkolnych eliminacji wyłonili i zgłosili Organizatorom Konkursu do etapu wojewódzkiego rekordową w dotychczasowej historii Konkursu liczbę aż 83 drużyn, reprezentujących 52 niżej wymienione szkoły z terenu całej Wielkopolski.

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. W. Bogusławskiego - SUCHY LAS
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. E. Estkowskiego - KOSTRZYN
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich - GĘBICE
Społeczna Szkoła Podstawowa - ZALESIE
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte - CZEMPIŃ
Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa - BRUDZEWO
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. św. Jana Pawła II - LUBOŃ
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. prof. Adama Wodziczki - LUBOŃ
Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka - DOBIEŻYN
Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego - SZCZYTNIKI DUCHOWNE
Niepubliczna Szkoła Podstawowa - BIELSKO
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. T. Kościuszki - WOLSZTYN
Szkoła Podstawowa im. R. W. Berwińskiego - ZANIEMYŚL
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. M. Rataja - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. i J. Działyńskich - PLEWISKA
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II - WYSOKIE
Szkoła Podstawowa im. Mistrzów Sportu - SARBIA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Konopnickiej - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego - JAROCIN
Zespół Szkolno-Przedszkolny - STARKOWO
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO - POZNAŃ
Szkoła Podstawowa Nr 74 im. M. Kopernika - POZNAŃ
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. T. Działyńskiego - KÓRNIK
Szkoła Podstawowa - WYSZYNA
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Powst. Wielkop. - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - PIGŁOWICE
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej - POZNAŃ
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki - KOBYLA GÓRA
Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Feriča - OSTRÓW WLKP.

Zespół Szkół RCKU im. St. Staszica - KOŚCIELEC
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie - PIŁA
Zespół Szkół Nr 1 - ZBĄSZYŃ
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego - MARSZEW
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej - OSTRÓW WLKP.
Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego - GRODZISK WLKP.
Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego - KONIN
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących - WRZEŚNIA
Zespół Szkół Technikum Ekonomiczne - PRZEMĘT
Zespół Szkół Ekonomicznych - PIŁA
Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. A. Komeńskiego - LESZNO
Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica - SZAMOTUŁY
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - POZNAŃ
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego - LUBASZ
Prywatne Technikum im. I. J. Paderewskiego - LUBASZ
XXXVII LO z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana Pawła II - POZNAŃ
Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. T. Kościuszki - JAROCIN
Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego - MIĘDZYCHÓD
Zespół Szkół Technicznych - KOŁO
Zespół Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II - GNIEZNO
Zespół Szkół przy Teatralnej - PIŁA
II LO im. Władysława Reymonta - OSTRÓW WLKP.

Organizatorzy wysłali wszystkim Opiekunom bądź do zainteresowanych szkół instrukcje wraz z kodami dostępu umożliwiającymi przystąpienie uczniów za pośrednictwem połączenia internetowego w poniedziałek 9 marca 2020 między godziną 10:30 a 11:30 do etapu wojewódzkiego Konkursu, polegającego na rozwiązaniu przez każdą z drużyn testu z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim i jego epoce.

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu przedstawione są poniżej, przy czym numeracja drużyn jest zgodna z tą jaką otrzymali wcześniej wszyscy Opiekunowie uczniów. Kolorem czerwonym oznaczone są szkoły i numery drużyn - finalistów Konkursu, które spotkają się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, aby rywalizować o miano Laureata ósmej edycji Konkursu. Planowany tradycyjnie termin tegorocznego finału na 19 marca, z powodu zagrożenia koronawirusem i zawieszeniem do 26 czerwca zajęć w szkołach na chwilę obecną jest nieaktualny. O nowym terminie Organizatorzy powiadomią Opiekunów drużyn tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ilość punktów
9
10
8
2
9
11
12
2
6
8
8
8
7
4
3
5
4
4
7
8
10
8
8
8
7
7
9
7
14
6
9
12
8
8
3
11
8
8
11
18
6
7
7
7
12
7
17
10
5
9

Czas pracy z testem
6 min. 21 sek.
14 min. 53 sek.
15 min.
8 min. 29 sek.
15 min.
13 min. 55 sek.
4 min. 51 sek.
10 min. 57 sek.
12 min. 56 sek.
4 min. 39 sek.
6 min. 16 sek.
6 min. 59 sek.
8 min. 34 sek.
11 min. 12 sek.
15 min.
15 min.
11 min. 9 sek.
14 min. 48 sek.
11 min. 51 sek.
13 min. 19 sek.
14 min. 26 sek.
15 min.
9 min. 27 sek.
6 min. 51 sek.
8 min. 21 sek.
9 min. 58 sek.
15 min.
9 min. 33 sek.
14 min. 59 sek.
8 min. 23 sek.
7 min. 55 sek.
14 min. 15 sek.
6 min. 20 sek.
7 min. 52 sek.
6 min. 3 sek.
9 min. 53 sek.
14 min. 55 sek.
14 min. 55 sek.
6 min. 23 sek.
1 min. 53 sek.
8 min. 13 sek.
11 min. 52 sek.
10 min. 44 sek.
14 min. 1 sek.
10 min. 52 sek.
13 min. 13 sek.
10 min. 48 sek.
7 min. 37 sek.
12 min. 45 sek.
5 min. 32 sek.

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ilość punktów
11
7
11
9
10
1
9
13
9
10
7
4
8
9
6
6
12
17
16
10
8
10
2
13
11
-
4
5
10
14
7
6
10

Czas pracy z testem
14 min. 16 sek.
8 min. 43 sek.
6 min. 36 sek.
11 min. 32 sek.
10 min. 28 sek.
12 min. 10 sek.
12 min. 45 sek.
13 min. 15 sek.
5 min. 17 sek.
12 min. 27 sek.
14 min. 37 sek.
12 min. 5 sek.
15 min.
8 min. 33 sek.
14 min. 28 sek.
15 min.
8 min. 57 sek.
3 min.
8 min. 16 sek.
15 min.
8 min. 24 sek.
11 min. 36 sek.
10 min. 15 sek.
11 min. 15 sek.
8 min. 50 sek.
-
6 min. 24 sek.
6 min. 7 sek.
14 min. 59 sek.
12 min. 31 sek.
9 min. 21 sek.
13 min. 8 sek.
15 min.

Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych w etapie wojewódzkim Konkursu to 40,2 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 10 minut 25 sekund. Uczniowie szkół średnich uzyskali odpowiednio rezultaty 45,9 procent i 10 minut 46 sekund.

W związku z panującą pandemią koronawirusa i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół do 26 czerwca 2020 roku, Finał VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' z udziałem dziesięciu najwyżej sklasyfikowanych po etapie wojewódzkim drużyn w każdej grupie wiekowej odbędzie się 22 czerwca 2020 roku i będzie polegał, podobnie jak w etapie wojewódzkim, na rozwiązaniu przez każdą z drużyn drogą online 25-zadaniowego testu jednokrotnego wyboru, odrębnego dla każdej grupy wiekowej. O ostatecznej kolejności uczestników finału (drużyn) w każdej grupie wiekowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów, a w przypadku równej ilości punktów decydujący o ostatecznej klasyfikacji drużyny będzie krótszy czas pracy z testem. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatorów tego samego dnia, tj. 22 czerwca 2020 roku.
W przypadku braku potwierdzenia, do 16 czerwca br. włącznie, przez opiekuna drużyny lub szkołę gotowości udziału swoich podopiecznych w finale konkursu, prawo udziału w tym finale uzyska kolejna po etapie wojewódzkim drużyna, o czym organizatorzy powiadomią jej opiekuna najpóźniej 17 czerwca 2020 roku. Zaktualizowana wersja Regulaminu Konkursu jest do pobrania tutaj.

Organizatorzy wysłali wszystkim Opiekunom bądź do zainteresowanych szkół instrukcje wraz z kodami dostępu zapewniającymi wszystkim finalistom za pośrednictwem połączenia internetowego w poniedziałek 22 czerwca 2020 między godziną 11:00 a 11:30 dostęp do testu, którego wyniki uzyskane przez poszczególne drużyny zdecydują o ostatecznej klasyfikacji tegorocznego konkursu.

WYNIKI FINAŁU KONKURSU

W poniedziałek 22 czerwca 2020 roku finaliści VIII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' wykorzystując połączenie internetowe przystąpili do rozwiązania 25-zadaniowego testu z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, jego epoce i Bitwie Warszawskiej. Na podstawie uzyskanych wyników laureatami w grupie uczniów szkół podstawowych zostały drużyny: nr 39 ze Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim, w składzie Norbert Kaczmarek i Kacper Portasiak (op. Dariusz Pietraszek), nr 29 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie, w składzie Kinga Jankowska i Agata Nawrocka (op. Wojciech Talaga) i nr 47 ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, w składzie Aleksandra Gaca i Dominik Wojtysiak (op. Sławomir Brambor), natomiast w grupie uczniów szkół ponadpodstawowych zostały drużyny: nr 19 z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu, w składzie Marcel Szydłowski i Krzysztof Wróblewski (op. Małgorzata Domina-Respondowicz), nr 24 z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie, w składzie Wiktoria Zysk i Zuzanna Żurawska (op. Danuta Durczak-Karlińska) i nr 3 z Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, w składzie Rebeka Rodak i Mateusz Stermolewski (op. Magdalena Cieślak). Poniżej podano szczegółowe wyniki drużyn laureatów i pozostałych finalistów.

Szkoły podstawowe Szkoły ponadpodstawowe

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr drużyny
39.
29.
47.
40.
21.
45.
48.
32.
6.
36.

Ilość punktów
22
19
18
18
13
13
12
10
9
3

Czas pracy z testem
12 min. 33 sek.
17 min. 56 sek.
14 min. 25 sek.
17 min. 30 sek.
11 min. 54 sek.
17 min. 59 sek.
9 min. 31 sek.
18 min.
16 min. 16 sek.
15 min. 24 sek.

Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nr drużyny
19.
24.
3.
18.
25.
30.
8.
1.
17.
22.

Ilość punktów
18
17
17
16
15
14
12
11
10
10

Czas pracy z testem
7 min. 54 sek.
13 min. 36 sek.
16 min.
1 min. 42 sek.
18 min.
15 min. 8 sek.
12 min. 26 sek.
17 min. 55 sek.
14 min. 32 sek.
16 min. 48 sek.

Nagrody laureatom konkursu i pozostałym finalistom Organizatorzy przekażą do szkół osobiście lub zostaną wysłane pocztą przed zakończeniem roku szkolnego. Fundatorami nagród, oprócz naszego stowarzyszenia było Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie reprezentowane przez Dyrektor Izabelę Matuszewską oraz Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A. za sprawą Dyrektora Rejonu Sieci Poznań Leszka Gawareckiego.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 19.03.2019

 VII WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI''

   Regulamin          Uczestnicy:
35 szkół (51 drużyn)

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu oraz poznańskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w nawiązaniu do przypadających 19 marca Imienin Marszałka, są organizatorami VII Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego oraz patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Nauczyciele wielkopolskich szkół powinni zgłosić organizatorom Konkursu za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki listowej w terminie do 1 marca 2019 roku (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do 5 marca 2019 roku), wyłonione w eliminacjach szkolnych co najwyżej dwie dwuosobowe drużyny, które przystąpią 8 marca 2019 roku do rozgrywanego za pośrednictwem Internetu etapu wojewódzkiego Konkursu. Najlepsze po etapie wojewódzkim drużyny, już po raz drugi spotkają się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu, aby wyłonić dokładnie w dniu imienin Józefa najlepszych pośród siebie znawców biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nauczyciele, opiekunowie dwuosobowych drużyn, poprzez eliminacje szkolne wyłonili i zgłosili organizatorom do etapu wojewódzkiego Konkursu 51 drużyn, reprezentantujących 35 niżej wymienionych szkół.

Szkoły podstawowe i klasy trzecie gimnazjów Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego - SŁUPIA WIELKA
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej - BRZEŹNO
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte - CZEMPIŃ
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego - JAROCIN
Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 - WRZEŚNIA
Zespół Szkół Nr 2 im. Stanislawa Staszica - SZAMOTUŁY
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. Estkowskiego - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki - ROGALINEK
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Gustawa Morcinka - KONIN
Szkoła Podstawowa im. Ludwika Szymoniaka - SOBÓTKA
Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Powst. Wielkop. - OSTRÓW WLKP.
Zespół Szkolno-Przedszkolny - KOŚCIELEC
Szkoła Podstawowa im. Kaw. Orderu Uśmiechu - DŹWIERSZNO MAŁE
Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego - GOŁAŃCZ
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy - PAPROTNIA
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - RADŁÓW
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. E. Estkowskiego - KOSTRZYN
Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych SO - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa - BOGUSŁAWICE
Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego - KOŹMINEK
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II - MOSKURNIA
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej - POZNAŃ

Zespół Szkół Nr 1 - ZBĄSZYŃ
Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Staszica - SZAMOTUŁY
Technikum Energetyczne im. Henryka Zygalskiego - POZNAŃ
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki - JAROCIN
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - KOŁO
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - POZNAŃ
III Liceum Ogólnokształcące - OSTRÓW WLKP.
II LO im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej - POZNAŃ
Zespół Szkół Ekonomicznych - PIŁA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Pap. Jana Pawła II - GNIEZNO
V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej - POZNAŃ
Liceum Ogólnokształcące Spółdzielni Oświatowej - OSTRÓW WLKP.
Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego - RAWICZ
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - SŁUPCA

Organizatorzy wysłali wszystkim opiekunom instrukcje wraz z kodami dostępu umożliwiającymi przystąpienie uczniów za pośrednictwem połączenia internetowego w piątek 8 marca 2019 między godziną 10:30 a 11:30 do etapu wojewódzkiego Konkursu polegającego na rozwiązaniu przez każdą z drużyn 20-zadaniowego testu jednokrotnego wyboru.

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu przedstawione są poniżej, przy czym numeracja drużyn jest zgodna z tą jaką otrzymali wcześniej wszyscy opiekunowie uczniów. Kolorem czerwonym oznaczone są numery drużyn i szkoły, których uczniowie będą rywalizować dokładnie w dniu imienin Józefa 19 marca 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu o miano Laureata tegorocznej edycji konkursu.
Szkoły podstawowe i gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ilość punktów
16
17
11
9
7
9
11
11
11
10
5
9
7
8
14
18
7
10
9
-
8
8
10
14
9
6
9
7
13
16

Czas pracy z testem
10 min. 52 sek.
11 min. 1 sek.
15 min.
6 min. 23 sek.
15 min.
14 min. 57 sek.
6 min. 11 sek.
5 min. 26 sek.
12 min. 29 sek.
9 min. 4 sek.
5 min. 36 sek.
14 min. 58 sek.
9 min. 35 sek.
12 min. 43 sek.
4 min. 22 sek.
1 min. 30 sek.
15 min.
11 min. 2 sek.
8 min. 50 sek.
-
9 min. 13 sek.
10 min.
11 min. 10 sek.
6 min. 6 sek.
13 min. 33 sek.
7 min. 44 sek.
14 min. 2 sek.
9 min. 18 sek.
13 min. 24 sek.
7 min. 17 sek.

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ilość punktów
16
6
4
10
11
10
16
16
18
17
12
11
11
8
6
13
8
5
4
11
7

Czas pracy z testem
6 min. 23 sek.
4 min. 57 sek.
3 min. 28 sek.
6 min. 36 sek.
5 min. 13 sek.
7 min. 21 sek.
5 min. 38 sek.
8 min. 19 sek.
3 min. 8 sek.
10 min. 8 sek.
11 min. 56 sek.
12 min.
12 min.
11 min. 56 sek.
5 min. 21 sek.
11 min. 49 sek.
11 min. 35 sek.
9 min. 52 sek.
5 min. 41 sek.
5 min. 58 sek.
5 min. 59 sek.

Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w etapie wojewódzkim Konkursu to 51,6 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 10 minut 5 sekund. Uczniowie szkół średnich uzyskali odpowiednio 52,4 procent i 7 minut 52 sekundy.

HARMONOGRAM FINAŁU KONKURSU

Termin i miejsce: 19 marca 2019, Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań.
Planowany przebieg:

09:30-09:50 - rejestracja drużyn,

09:55-10:05 - oficjalne rozpoczęcie finału konkursu,

10:05-10:20 - test pisemny jednokrotnego wyboru rozwiązywany przez wszystkich uczestników indywidualnie,

10:20-10:55 - przerwa,

10:55-11:05 - podsumowanie ''Konkursu Generalskiego'' poświęconego gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu,

11:05-11:20 - pieśni patriotyczne i legionowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu,

11:20-11:40 - część ustna finału z udziałem trzech najlepszych po teście drużyn szkół podstawowych i gimnazjów,

11:40-12:00 - część ustna finału z udziałem trzech najlepszych po teście drużyn szkół ponadgimnazjalnych,

12:00-12:15 - podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

19 marca 2019 roku do Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu przybyło wraz z opiekunami po sześć dotychczas najlepszych drużyn z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim na terenie Wielkopolski. Rejestrując swoje przybycie każda z drużyn otrzymała imienne karty odpowiedzi niezbędne przy pracy z testem w części pisemnej finału. Po przywitaniu przybyłych gości, w imieniu szkoły gospodarza przez dyrektor Aldonę Feder oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej płk. Jacentego Górala uczniowie udali się do sali lekcyjnej, aby rozwiązać test z wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, stanowiący przepustkę dla trzech drużyn w każdej z grup wiekowych do części ustnej finału. W tym czasie opiekunowie zostali poproszeni na skromny poczęstunek i filiżankę kawy bądź herbaty. Po oddaniu przez wszystkich uczestników kart odpowiedzi Komisja Konkursowa przystąpiła do ich sprawdzenia, a uczniowie zostali zaproszeni na przygotowany przez szkołę gospodarza słodki poczęstunek. Po krótkiej przerwie, jeszcze przed rozpoczęciem części ustnej finału uczniowie szkoły gospodarza wystąpili z przygotowanym pod kierunkiem Anny Niewiadomskiej krótkim recitalem pieśni legionowych i niepodległościowych. Prezentując "Pierszą Brygadę" cała sala wstała z miejsc, a wielu z obecnych przyłączyło się do wspólnego śpiewania, tej będącej od 2007 roku Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Skład Komisji Konkursowej obok przedstawicieli Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego: płk. Jacentego Górala, mjr. Jerzego Grabusa i autora wszystkich pytań mjr. Jacka Behrendta uzupełnili dyrektor szkoły gospodarza Aldona Feder i reprezentujący środowiska kresowe Marek Szpytko. Do części ustnej finału pośród szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów zakwalifikowały się drużyny nr 1, 15 i 16, reprezentujące odpowiednio Szkołę Podstawową im. gen. J. H. Dabrowskiego w Słupii Wielkiej i Szkołę Podstawową Nr 14 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrowie Wielkopolskim, a w grupie szkół ponadgimnazjalnych drużyny nr 1, 8 i 10 reprezentujące Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole i VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. Po występie uczniów nagrodzonych gromkimi brawami do części ustnej przystąpili uczniowie młodszej grupy wiekowej, w której po rundzie pytań dodatkowych zwycięzcami okazała się drużyna nr 1 ze Słupii Wielkiej Jędrzej Miczke i Michał Wyrembek (op. Agnieszka Fojutowska), a kolejne miejsca w tej kategorii wiekowej zajęły drużyny: nr 16 i nr 15 z Ostrowa Wielkopolskiego, nr 24 z Kostrzyna, nr 30 z Poznania i nr 2 ze Słupii Wielkiej. Z pytaniami części ustnej w grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej poradziła sobie drużyna nr 10, reprezentująca poznańskie VII LO w składzie: Marcel Szydłowski i Krzysztof Wróblewski (op. Małgorzata Domina-Respondowicz), a kolejne miejsca w tej kategorii wiekowej zajęły drużyny: nr 1 ze Zbąszynia, nr 8 z Koła, nr 16 i nr 9 z Poznania oraz nr 7 z Koła. Ceremonię wręczenia laureatom konkursu nagród ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz wszystkim pozostałym jego finalistom nagród przekazanych przez Naczelnika Wydziału Upowszechniania Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej Tomasza Kowalskiego sprawnie poprowadzili dyrektor Aldona Feder i prezes płk Jacenty Góral.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31.12.2018

 KRÓTKOFALARSKA AKCJA DYPLOMOWA
 ''BOHATEROWIE NIEPODLEGŁEJ''

     Uczestnicy: 1066 stacji z 33 krajów          Laureaci: 128 stacji z 23 krajów

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs pn. 11 listopada - Niepodległa i po jego rozstrzygnięciu, na podstawie zawartej 19 listopada 2018 roku umowy powierzył m.in. Wielkopolskiemu Związkowi Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego realizację zadania publicznego "Bohaterowie żyli i żyją wśród nas, Wielkopolan". Jednym z punktów realizowanego do końca 2018 roku zadania była Krótkofalarska Akcja Dyplomowa ''Bohaterowie Niepodległej'', której bezpośrednimi organizatorami byli działający pod opieką mjr Jacka Behrendta uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu, członkowie Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR. W ramach tej akcji pracując pod okolicznościowymi znakami wywoławczymi SN100I i HF100PW nawiązali oni w sumie 1893 dwustronnych łączności radiowych z operatorami 1066 stacji radiowych z 33 krajów, potwierdzonych prezentowaną wyżej okolicznościową kartą QSL. Laureatami akcji, po spełnieniu wymogów zawartych w jej regulaminie zostało 128 operatorów stacji radiowych z 23 krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Izraela. Każdy z laureatów otrzyma dyplom, którego wzór prezentowany jest poniżej, przy czym stacje zagraniczne otrzymają dyplom w wersji anglojęzycznej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 16.06.2018

 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
 ''POZNAŃSKI CZERWIEC 1956''

   Regulamin                            Uczestnicy:
31                      Wyniki

Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański we współpracy z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich, z okazji 62. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 zorganizował w trzecią sobotę czerwca, tj. 16 czerwca 2018 zawody krótkofalarskie "Poznański Czerwiec 1956", mające na celu, m.in. uczczenie pamięci ofiar i uczestników wydarzeń sprzed 62 laty. Zawody wpisane do tegorocznego Kalendarza Zawodów Krajowych PZK objęły patronatem honorowym stowarzyszenia kombatanckie, w tym także Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Związku płk Jacenty Góral ufundował puchar dla poznańskiej stacji Klubu Krótkofalowców LOK SP3KAU (grupa klasyfikacyjna B, miejsce II), przekazany osobiście na ręce kierownika klubu Rafała Urbaniaka SQ3CPN podczas podsumowania zawodów mającego miejsce 2 lipca 2018 roku w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 19.03.2018

 VI WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI''

   Regulamin          Uczestnicy:
23 szkoły (33 drużyny)

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Szkołą Podstawową Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, w nawiązaniu do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości , są organizatorami VI Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Nauczyciele będący opiekunami dwuosobowych drużyn, poprzez eliminacje szkolne wyłonili i zgłosili do etapu wojewódzkiego 33 drużyn, z których tylko siedem jest z Poznania, reprezentantów 23 wymienionych poniżej szkół.
Szkoły podstawowe i klasy gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. E. Estkowskiego - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Skłodowskiej-Curie - LESZNO
Szkoła Podstawowa Nr 14 - OSTRÓW WLKP.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. W. Bogusławskiego - SUCHY LAS
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich - GĘBICE
Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego - SŁUPIA WIELKA
Szkoła Podstawowa Nr 5 - LUBOŃ
Zespół Szkół Nr 2 im. S. Staszica - SZAMOTUŁY
XXXVIII Dwujęzyczne LO im. J. Nowaka-Jeziorańskiego - POZNAŃ
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - POZNAŃ
Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Nałkowskiej - POZNAŃ
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Keglik - ŚRODA WLKP.

Zespół Szkół Nr 1 - ZBĄSZYŃ
ZSH XXXI Liceum Ogólnokształcące - POZNAŃ
Zespół Szkół Zawodowych im. S. Bobrowskiego - RAWICZ
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich - ŚRODA WLKP.
Technikum Energetyczne im. H. Zygalskiego - POZNAŃ
Zespół Szkół RCKU im. S. Staszica - KOŚCIELEC
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Pap. Jana Pawła II - GNIEZNO
II Liceum Ogólnokszt. z Oddz. Dwujęz. im. W. Reymonta - OSTRÓW WLKP.
Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica - KONIN
VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki - POZNAŃ
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie - OSTRZESZÓW
Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego - KOŁO

Organizatorzy wysłali wszystkim opiekunom instrukcje wraz z kodami dostępu umożliwiającymi przystąpienie uczniów za pośrednictwem połączenia internetowego w piątek 9 marca 2018 między godziną 11:00 a 12:00 do etapu wojewódzkiego Konkursu polegającego na rozwiązaniu przez każdą z drużyn 20-zadaniowego testu jednokrotnego wyboru.

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu przedstawione są poniżej, przy czym numeracja drużyn jest zgodna z tą jaką otrzymali wcześniej wszyscy opiekunowie uczniów. Kolorem czerwonym oznaczone są numery drużyn i szkoły, których uczniowie będą rywalizować dokładnie w dniu imienin Józefa 19 marca 2018 roku na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu o miano Laureata tegorocznej edycji konkursu.
Szkoły podstawowe i gimnazjum Szkoły ponadgimnazjalne

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ilość punktów
13
15
8
13
18
5
6
13
13
6
12
12
11
11
16
11
11
11

Czas pracy z testem
8 min. 21 sek.
4 min. 45 sek.
11 min. 58 sek.
10 min. 08 sek.
4 min. 55 sek.
11 min. 52 sek.
9 min. 31 sek.
12 min. 00 sek.
11 min. 59 sek.
6 min. 13 sek.
8 min. 56 sek.
10 min. 36 sek.
12 min. 00 sek.
12 min. 00 sek.
4 min. 55 sek.
8 min. 33 sek.
11 min. 51 sek.
11 min. 58 sek.

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ilość punktów
13
6
7
-
13
8
6
6
5
5
11
12
7
16
16

Czas pracy z testem
5 min. 20 sek.
11 min. 34 sek.
8 min. 10 sek.
-
9 min. 57 sek.
10 min. 52 sek.
10 min. 01 sek.
4 min. 19 sek.
5 min. 27 sek.
7 min. 20 sek.
10 min. 08 sek.
11 min. 36 sek.
6 min. 53 sek.
3 min. 56 sek.
8 min. 45 sek.

Średni wynik uzyskany przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w etapie wojewódzkim Konkursu to 55 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 9 minut 35 sekund. Uczniowie szkół średnich uzyskali odpowiednio 47 procent i 8 minut 10 sekund.

HARMONOGRAM FINAŁU KONKURSU

Termin i miejsce: 19 marca 2018, Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań.
Planowany przebieg:

10:30-11:00 - rejestracja drużyn,

11:00-11:10 - oficjalne rozpoczęcie finału konkursu,

11:10-11:30 - test pisemny jednokrotnego wyboru rozwiązywany przez wszystkich uczestników indywidualnie,

11:30-11:50 - przerwa,

11:50-12:05 - pieśni patriotyczne i legionowe w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 18 w Poznaniu,

12:05-12:25 - część ustna finału z udziałem trzech najlepszych po teście drużyn szkół podstawowych i gimnazjów,

12:25-12:45 - część ustna finału z udziałem trzech najlepszych po teście drużyn szkół ponadgimnazjalnych,

12:45-13:00 - podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

19 marca 2018 roku na poznańskie Rataje do Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej przybyli wraz ze swoimi opiekunami w komplecie uczniowie będący po rozstrzygnięciach etapu wojewódzkiego finalistami szóstej edycji konkursu. Każda z drużyn przy rejestracji otrzymała stosowny identyfikator oraz imienne karty odpowiedzi niezbędne przy pracy z testem w części pisemnej finału. Po przywitaniu przybyłych gości, w imieniu szkoły gospodarza przez wicedyrektor Mariolę Kołodziejczyk oraz Przewodniczącego Komisji Konkursowej płk. Jacentego Górala uczniowie udali się do sali lekcyjnej, aby rozwiązać test dotyczący Marszałka Józefa Piłsudskiego, będący przepustką dla trzech drużyn w każdej z grup wiekowych do części ustnej finału. W tym czasie opiekunowie zostali poproszeni na skromny poczęstunek i filiżankę kawy bądź herbaty. Po piętnastu minutach przewidzianych na rozwiązanie testu i oddaniu otrzymanych przy rejestracji kart odpowiedzi przez wszystkich finalistów, Komisja Konkursowa przystąpiła do ich sprawdzenia, a uczniowie zostali zaproszeni na przygotowany przez szkołę gospodarza słodki poczęstunek. Po krótkiej przerwie i sprawdzeniu prac do części ustnej finału pośród szkół podstawowych i gimnazjów zakwalifikowały się drużyny nr 2, 9 i 15, reprezentujące odpowiednio Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wielkopolskim, Szkołę Podstawową im. gen. J. H. Dabrowskiego w Słupii Wielkiej oraz Oddziały Gimnazjalne VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu, a w grupie szkół ponadgimnazjalnych drużyny nr 1, 14 i 15 reprezentujące Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu i Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Przed rozpoczęciem części ustnej uczniowie szkoły gospodarza zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem zasiadającej, obok mjr. Jerzego Grabusa i mjr. Jacka Behrendta w Komisji Konkursowej Anny Niewiadomskiej krótki przegląd pieśni patriotycznych i legionowych. Po występie uczniów nagrodzonych gromkimi brawami do części ustnej przystąpili uczniowie młodszej grupy wiekowej, w której z pięcioma pytaniami najlepiej poradzili sobie gimnazjaliści z Poznania w osobach Marcela Szydłowskiego i Krzysztofa Wróblewskiego (op. Małgorzata Domina-Respondowicz), natomiast z pytaniami w grupie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej poradziła sobie drużyna nr 15, reprezentująca kolskie liceum w składzie: Ewa Cerk i Konrad Moks (op. Anna Janikowska). W części ustnej finału oraz ceremonii wręczenia nagród ufundowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu laureatom konkursu oraz wszystkim pozostałym jego finalistom wzięła udział zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Pani Aleksandra Kuź reprezentująca Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbietę Leszczyńską, natomiast Przewodniczący Komisji Konkursowej i jednocześnie prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk dypl. Jacenty Góral przekazał na ręce wszystkich opiekunów oraz przedstawicieli szkoły gospodarza i kuratorium wielkoformatowe kalendarze na rok 2018 wydane przez Instytut Pamięci Narodowej, a przekazane organizatorom konkursu przez dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 24.06.2017

 OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY KRÓTKOFALARSKIE
 ''POZNAŃSKI CZERWIEC 1956''

   Regulamin                            Uczestnicy:
35                      Wyniki

Polski Związek Krótkofalowców - Oddział Poznański we współpracy z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich, z okazji 61. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 zorganizował w sobotę poprzedzającą datę 28 czerwca, tj. 24 czerwca 2017 dwuetapowe zawody krótkofalarskie "Poznański Czerwiec 1956", mające na celu, m.in. uczczenie pamięci ofiar i uczestników wydarzeń sprzed 61 laty. Zawody wpisane do tegorocznego Kalendarza Zawodów Krajowych PZK objęli patronatem honorowym Prezydent Miasta Poznania i stowarzyszenia kombatanckie, w tym także Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Prezes Związku płk Jacenty Góral ufundował puchar dla zwycięzcy grupy klasyfikacyjnej D (stacji nasłuchowych), którym okazał się Józef Burdyn SP4-208 z Suwałk. Podsumowanie zawodów odbyło się 7 lipca 2017 roku w siedzibie Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 17.03.2017

 V WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI''

   Regulamin          Uczestnicy:
31 szkół (49 drużyn)

Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Oddziału w Poznaniu i we współpracy z Towarzystwem Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu - w nawiązaniu do ogłoszonego przez Sejm RP roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego - organizują V edycję Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz otrzymał ze strony kuratorium wsparcie finansowe. Imprezę wsparł także Instytut Pamięci Narodowej. Organizatorzy czekają na zgłoszenia drużyn do 24.02.2017 roku (UWAGA: termin nadsyłania zgłoszeń drużyn został przesunięty do wtorku 28 lutego 2017), natomiast etap wojewódzki będzie miał miejsce w dniu 3 marca 2017 roku, a finał tegorocznej edycji konkursu zaplanowano na dzień 17 marca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne całej Wielkopolski do udziału, wiele pośród nich już po raz kolejny w tej cyklicznej imprezie promującej Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorzy Konkursu otrzymali po etapie szkolnym zgłoszenia od dyrekcji 31 niżej przedstawionych szkół z całej Wielkopolski,
szkoły ponadgimnazjalne szkoły gimnazjalne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich - ZAGÓRÓW
II Liceum Ogólnokształcące im. W. Reymonta - OSTRÓW WLKP.
Zespół Szkół nr 1 im. S. Garczyńskiego - ZBĄSZYŃ
Prywatne Liceum Ogólnokształcące - LUBASZ
Zespół Szkół Ponagimnazjalnych nr 2 im. Jana Pawła II - GNIEZNO
III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika - KALISZ
Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - SŁUPCA
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki - JAROCIN
Zespół Szkół im. A. Wodziczki - MOSINA
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego - GNIEZNO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego - GRODZISK
I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego - GNIEZNO
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. KEN - PIŁA
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich - ŚRODA WLKP.
Liceum Ogólnikształcące im. K. Wielkiego - KOŁO
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. H. Zygalskiego - POZNAŃ
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Libelta - GOŁAŃCZ

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II - KONIN
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - SŁUPIA WIELKA
Gimnazjum im. Niepodległości Polski - WOLA KSIĄŻĘCA
Gimnazjum im. ppłk. Z. Orłowskiego - LUBASZ
Gimnazjum Dwujęzyczne im. Dąbrówki - POZNAŃ
Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich - GĘBICE
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów - OSTRÓW WLKP.
Gimnazjum im. Noblistów Polskich - KOŹMINEK
Gimnazjum im. dra P. Kowalika - GOŁAŃCZ
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - LUBOŃ
Niepubliczne Gimnazjum ''KEGLIK'' - ŚRODA WLKP.
Zespół Szkół nr 2 im. S. Staszica - SZAMOTUŁY
Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich - OSTRÓW WLKP.
Społeczne Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej - POZNAŃ

z których do etapu wojewódzkiego przystąpi 3 marca 2017 roku 49 drużyn (24 ze szkół ponadgimnazjalnych i 25 ze szkół gimnazjalnych). Do finału Konkursu przepustkę uzyska sześć najlepszych drużyn w każdej grupie wiekowej na podstawie wyników testów rozwiązywanych w tym dniu przez drużyny za pośrednictwem Internetu, między godziną 10:00 a 11:00. Każda z drużyn będzie miała czas 12 minut na udzielenie odpowiedzi na 20 testowych pytań jednokrotnego wyboru. Lista finalistów zostanie podana przez organizatorów do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 4 marca 2017 roku.

Wyniki etapu wojewódzkiego Konkursu przedstawione są poniżej, przy czym numeracja drużyn jest zgodna z tą jaką otrzymali wcześniej wszyscy opiekunowie uczniów. Ze względu na wysokie wyniki uzyskane przez wielu uczestników Konkursu na tym etapie rywalizacji organizatorzy podjęli decyzję, aby do finału zakwalifikować po dziesięć najlepszych drużyn w każdej grupie wiekowej. Uwzględniając pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu kolorem czerwonym oznaczone są numery drużyn i szkoły, których uczniowie będą rywalizować 17 marca 2017 roku w Poznaniu o miano Laureata tegorocznej edycji konkursu.
szkoły gimnazjalne szkoły ponadgimnazjalne

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ilość punktów
7
12
17
17
12
8
9
13
17
20
2
15
11
12
11
12
8
13
12
17
17
16
16
9
8

Czas pracy z testem
11 min. 29 sek.
10 min. 51 sek.
11 min. 41 sek.
8 min. 47 sek.
10 min. 48 sek.
7 min. 47 sek.
8 min. 43 sek.
7 min. 46 sek.
3 min. 13 sek.
1 min. 35 sek.
8 min. 0 sek.
12 min. 0 sek.
11 min. 40 sek.
8 min. 12 sek.
11 min. 31 sek.
3 min. 22 sek.
7 min. 8 sek.
4 min. 40 sek.
9 min. 59 sek.
10 min. 8 sek.
10 min. 8 sek.
7 min. 18 sek.
3 min. 42 sek.
9 min. 38 sek.
9 min. 57 sek.

Nr drużyny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ilość punktów
-
8
11
8
10
15
9
18
3
9
11
16
13
14
7
14
17
17
18
13
12
10
11
10

Czas pracy z testem
-
11 min. 54 sek.
3 min. 0 sek.
8 min. 1 sek.
11 min. 59 sek.
11 min. 34 sek.
4 min. 21 sek.
5 min. 49 sek.
12 min. 0 sek.
4 min. 52 sek.
8 min. 32 sek.
7 min. 31 sek.
11 min. 49 sek.
7 min. 43 sek.
6 min. 14 sek.
4 min. 43 sek.
3 min. 13 sek.
5 min. 24 sek.
2 min. 1 sek.
9 min. 35 sek.
6 min. 37 sek.
7 min. 25 sek.
9 min. 38 sek.
9 min. 53 sek.

Średni wynik uzyskany przez gimnazjalistów w etapie wojewódzkim Konkursu to 62,2 procent poprawnych odpowiedzi, a średni czas pracy drużyn z testem to 8 minut 24 sekundy. Uczniowie szkół średnich uzyskali odpowiednio 59,6 procent i 7 minut 33 sekundy.

HARMONOGRAM FINAŁU KONKURSU

Termin i miejsce: 17 marca 2017, Centrum Kultury ZAMEK, ul. św. Marcin 80/82 w Poznaniu, sala audiowizualna (II piętro).
Planowany przebieg:

09:30-10:00 - rejestracja drużyn,

10:00-10:15 - oficjalne rozpoczęcie finału konkursu,

10:15-10:30 - test pisemny jednokrotnego wyboru rozwiązywany przez wszystkich uczestników indywidualnie,

10:30-11:10 - zwiedzanie Zamku Cesarskiego z przewodnikiem, dla uczniów i ich opiekunów,

11:10-11:15 - przerwa,

11:15-11:35 - finał z udziałem najlepszych po części pisemnej drużyn szkół gimnazjalnych,

11:35-11:55 - finał z udziałem najlepszych po części pisemnej drużyn szkół ponadgimnazjalnych,

11:55-12:15 - ceremonia wręczenia nagród i podsumowanie konkursu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 18.03.2016

 IV WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI''

   Regulamin          Uczestnicy:
29 szkół (41 drużyn)              Wyniki

Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu i we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu - w nawiązaniu do obchodzonych w okresie II RP Imienin Marszałka, dniu będącym obecnie świętem naszego stowarzyszenia - organizuje IV edycję Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz wsparciem finansowym kuratorium. Pomysłodawcą tej cyklicznej imprezy kierowanej do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski, której finał zaplanowany jest na dzień 18 marca 2016 roku jest Prezes poznańskiego Koła Nr 1 oraz Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku w jednej osobie mjr Jacek Behrendt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 19.03.2015

 III WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI'', W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI

   Regulamin          Uczestnicy:
47 szkół (72 drużyny)              Wyniki

Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu i we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Konwentem "Lechia" Korporacji Studentów Uczelni Poznańskich organizuje, z okazji przypadającej 12 maja 2015 roku 80. rocznicy śmierci Marszałka III edycję Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu kierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski, którego finał odbył się 19 marca 2015 roku jest Prezes poznańskiego Koła Nr 1 oraz Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku w jednej osobie mjr Jacek Behrendt. Konkurs objęła patronatem honorowym Elżbieta Walkowiak, Wielkopolski Kurator Oświaty, a kuratorium po raz kolejny wsparło finansowo organizację tej imprezy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 12.02.2015

 V MIĘDZYNARODOWY KRÓTKOFALARSKI ''KONKURS GENERALSKI''
 POŚWIĘCONY PAMIĘCI GEN. BRONI KAZIMIERZA RASZEWSKIEGO

   Regulamin          Uczestnicy:
1241 osób z 47 krajów              Wyniki

Gen. broni Kazimierz Raszewski (1864-1941) - powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, generał Wojska Polskiego II RP, pierwszy dowódca b. Pomorskiego Okręgu Wojskowego (OGen "Pomorze"), do 1925 roku dowódca Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacz i społecznik, a od 2010 roku patron poznańskiego Gimnazjum Nr 1, wchodzącego od września 2012 roku w skład Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta.

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający pod kierunkiem Jacka Behrendta SQ3OPM przy poznańskim Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego już po raz piąty zorganizował w okresie od 7 do 17 stycznia 2015 Międzynarodowy Krótkofalarski "Konkurs Generalski". Tegoroczna edycja poświęcona była 90. rocznicom przejścia Patrona Konkursu w stan spoczynku, po blisko 40 latach służby wojskowej oraz uzyskania awansu do stopnia gen. broni. Konkurs patronatem honorowym objął m.in. minister Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, fundując przy tym piękny puchar. Wśród grona stowarzyszeń patronujących tej imprezie należy również wymienić Okręg Wielkopolski i poznańskie Koło nr 1 Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, będących fundatorami pucharów dla laureatów grupy C - stacje ''wojskowe''. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród miało miejsce 12 lutego z udziałem przedstawicieli Związku w osobach płk. Mieczysława Chęcińskiego, kpt. Jerzego Grabusa i współgospodarza całej uroczystości mjr. Jacka Behrendta.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 27.06.2014

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY, ETAP OKRĘGOWY
 ''100. ROCZNICA POWSTANIA LEGIONÓW POLSKICH''

   Regulamin          Uczestnicy:
4 szkoły (31 prac)                  Wyniki

Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Stanisław Tomaszkiewicz w ramach tegorocznych obchodów 100. rocznicy powstania Legionów Polskich ogłosił w marcu br. regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych całego kraju. W pierwszym etapie, zakończonym 27 czerwca nadesłane na konkurs prace powinny zostać ocenione i wyróżnione przez Komisje Konkursowe poszczególnych okręgów Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Finał imprezy objętej honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja odbędzie się 15 listopada 2014 w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 19.03.2014

 WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''LEGIONY POLSKIE 1914-1918''

   Regulamin          Uczestnicy:
40 szkół (55 drużyn)              Wyniki

Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu i we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu był organizatorem, z okazji przypadającej w 2014 roku setnej rocznicy powstania Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego drugiej edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego pn.: ''Legiony Polskie 1914-1918''. Finał imprezy kierowanej do uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ponownie miał miejsce na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, tym razem w dniu imienin Marszałka, tj. 19 marca. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest kpt. Jacek Behrendt - prezes poznańskiego Koła nr 1, sprawujący jednocześnie funkcję wiceprezesa Okręgu Wielkopolskiego stowarzyszenia. Konkurs patronatem honorowym objęła Pani Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10.03-10.12.2014

 OGÓLNOPOLSKA KRÓTKOFALARSKA AKCJA DYPLOMOWA
 ''LEGIONY POLSKIE 1914-1918''

   Regulamin                    Uczestnicy                             Wyniki

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający pod kierunkiem Jacka Behrendta SQ3OPM przy poznańskim Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego wchodzącym w skład Zespołu Szkół Odzieżowych, z okazji 100. rocznicy powstania Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego zorganizował trwającą od 10 marca do 10 grudnia 2014 czteroetapową radiową akcję dyplomową "Legiony Polskie 1914-1918". Wszytkich laureatów tej, jak już teraz wiadomo międzynarodowej akcji poznamy przed końcem roku. Imprezę patronatem honorowym objął płk dypl. Jacenty Góral, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 27.01.2014

 IV OGÓLNOPOLSKI KRÓTKOFALARSKI ''KONKURS GENERALSKI''
 POŚWIĘCONY PAMIĘCI GEN. BRONI KAZIMIERZA RASZEWSKIEGO

   Regulamin          Uczestnicy:
912 osób z 40 krajów              Wyniki

Gen. broni Kazimierz Raszewski (1864-1941) - powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, generał Wojska Polskiego II RP, pierwszy dowódca b. Pomorskiego Okręgu Wojskowego (OGen "Pomorze"), do 1925 roku dowódca Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacz i społecznik, a od 2010 roku patron poznańskiego Gimnazjum Nr 1, wchodzącego od września 2012 roku w skład Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta.

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający pod kierunkiem Jacka Behrendta SQ3OPM przy poznańskim Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły zorganizował wraz z Dyrekcją Szkoły w okresie od 4 do 12 stycznia 2014 czwartą już edycję krótkofalarskiego "Konkursu Generalskiego". Zbiegło się to z obchodami 95. rocznicy uzyskania przez patrona konkursu nominacji generalskiej. Konkurs patronatem honorowym objął m.in. minister Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodatkowo fundując piękny puchar. Wśród grona konkursowego patronatu honorowego wymienić należy Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, również fundatora pucharów w jednej z kategorii. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie laureatom nagród miało miejsce 27 stycznia podczas szkolnych obchodów Święta Patrona Gimnazjum Nr 1. Podczas tej uroczystości prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz odznaczył nauczycielkę historii p. Irenę Jessę Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP" przyznanym przez Zarząd Główny ZOR RP na wniosek prezesa Koła nr 1 w Poznaniu kpt. Jacka Behrendta, w uznaniu zasług związanych z promocją gen. Raszewskiego w środowisku Szkoły i poza jej murami.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 8.03.2013

 III OGÓLNOPOLSKI KRÓTKOFALARSKI ''KONKURS GENERALSKI''
 POŚWIĘCONY PAMIĘCI GEN. BRONI KAZIMIERZA RASZEWSKIEGO

   Regulamin          Uczestnicy:
557 osób z 18 krajów              Wyniki

Gen. broni Kazimierz Raszewski (1864-1941) - powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, generał Wojska Polskiego II RP, pierwszy dowódca b. Pomorskiego Okręgu Wojskowego (OGen "Pomorze"), do 1925 roku dowódca Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacz i społecznik, a od 2010 roku patron poznańskiego Gimnazjum Nr 1, wchodzącego od września 2012 roku w skład Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta.

Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający pod kierunkiem Jacka Behrendta SQ3OPM przy poznańskim Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły zorganizował wraz z Dyrekcją Szkoły w okresie od 5 do 13 stycznia 2013 trzecią już edycję krótkofalarskiego o zasięgu międzynarodowym "Konkursu Generalskiego". Zbiegło się to z obchodami 90. rocznicy powstania dzisiejszego Automobilklubu Wielkopolski, którego Generał był współzałożycielem i pierwszym prezesem. Konkurs patronatem honorowym objął m.in. minister Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, fundując puchar dla zwycięzcy jednej z konkursowych kategorii. Wśród grona konkursowego patronatu honorowego wymienić należy Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, również fundatora pucharów. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie laureatom nagród miało miejsce 8 marca podczas szkolnych obchodów Święta Patronów Szkół.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5.12.2012

 WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY
 ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI'', W 145. ROCZNICĘ URODZIN

   Regulamin          Uczestnicy:
33 szkoły (45 drużyn)              Wyniki

Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu i we współpracy z Zespołem Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu był organizatorem, z okazji przypadającej 5 grudnia 145. rocznicy urodzin Marszałka Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski''. Dokładnie w tym dniu odbył się na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu finał tej imprezy. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu kierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski jest kpt. Jacek Behrendt, wiceprezes poznańskiego Koła nr 1 Związku. Konkurs patronatem honorowym i wsparciem finansowym objął Wielkopolski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Walkowiak.