LINKIINSTYTUCJE CENTRALNE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEPrezydent RP, Zwierzchnik Sił ZbrojnychBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoMinisterstwo Obrony NarodowejSztab Generalny Wojska PolskiegoDowództwo Generalne Rodzajów Sił
 ZbrojnychDowództwo Operacyjne Rodzajów Sił
 ZbrojnychInspektorat Wsparcia Sił ZbrojnychOddział Mediów Centrum Operacyjnego
 Ministra Obrony NarodowejUrząd do Spraw Kombatantów i Osób
 Represjonowanych
Związek Oficerów Rezerwy
 Rzeczypospolitej PolskiejOrdynariat Polowy w Polsce
Związek Żołnierzy Narodowych Sił
 Zbrojnych
INSTYTUCJE WOJEWÓDZKIE I MIEJSKIE ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWEWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuUrząd Marszałkowski Województwa
 Wielkopolskiego w PoznaniuWojewódzki Sztab Wojskowy w PoznaniuWojskowa Komenda Uzupełnień
 w PoznaniuKomenda Garnizonu Poznań14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
 w Poznaniu17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
 im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 w Międzyrzeczu2 Brygada Zmechanizowana Legionów
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 w ZłocieńcuCentrum Szkolenia Wojsk Lądowych
 im. Hetmana Polnego Koronnego
 Stefana Czarnieckiego w PoznaniuSzkoła Podoficerska Wojsk Lądowych
 im. gen. bryg. Franciszka Seweryna
 Włada w Poznaniu2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 w Poznaniu31 Baza Lotnictwa Taktycznego
 Poznań-KrzesinyKościół Garnizonowy pw. Podwyższenia
 Krzyża Świętego w PoznaniuUrząd Miejski w PoznaniuWielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych
 Rezerwistów w PoznaniuŚwiatowy Związek Żołnierzy AK
 Okręg WielkopolskaWojskowe Biuro Emerytalne w PoznaniuWojskowa Specjalistyczna Przychodnia
 Lekarska SP ZOZ w PoznaniuTowarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
 Południowo-Wschodnich w PoznaniuTowarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi
 Wileńskiej w PoznaniuKorporacja Studentów Uczelni Poznańskich
 LechiaArchiwum Państwowe w Poznaniu