Wielkopolski
Związek Oficerów Rezerwy
Rzeczypospolitej Polskiej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego