WŁADZE STOWARZYSZENIAZarząd:

Prezes: płk dypl. w st. spocz. Jacenty Góral

Wiceprezes: mjr w st. spocz. mgr inż. Jacek Behrendt

Sekretarz-skarbnik: vacat

Członek: vacat

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: mjr w st. spocz. Władysław Opiat

Sekretarz: ppor. w st. spocz. mgr inż. Włodzimierz Matkowski

Członek: mł. chor. w st. spocz. Jan Stańczak