KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


23.11.2016

OBCHODY ROKU SOLIDARNOŚCI POLSKO-WĘGIERSKIEJ W SP87

Tekst i zdjęcia: Admin

W nawiązaniu do 60. rocznicy wydarzeń 1956 roku, zarówno w Poznaniu jak i na Węgrzech parlamenty obu krajów podjęły uchwały o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. W ramach tych obchodów uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 87 w Poznaniu zorganizowali już po raz drugi projekt określany mianem Tygodnia Węgierskiego, a jego uroczyste podsumowanie miało miejsce na terenie szkoły 23 listopada 2016 roku.

Młodzież szkolna spotkała się ze świadkami historii sprzed 60-ciu laty, gdyż na uroczystość przybyli Weterani Walk o Wolność i Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w osobach: ppłk. Włodzimierza Marciniaka - Prezesa Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956, kpt. Zenona Wechmanna - Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz naszego Kolegi kpt. Jerzego Grabusa, będącego Przewodniczącym Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Federacji Kombatantów Alianckich Europy. Obecni byli również laureaci czwartej edycji akcji dyplomowej AWARD 1956 zorganizowanej przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR. Podczas uroczystości uczniowie klas I-VI zaprezentowali swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu wielu dziedzin wzajemnych polsko-węgierskich relacji. Obecny na sali mjr Jacek Behrendt dokonał podsumowania polsko-węgierskiej akcji AWARD 1956, mającej na celu za pośrednictwem fal eteru uczczenie pamięci ofiar i uczestników pamiętnych wydarzeń 1956 roku na ulicach zarówno Poznania, jak i Budapesztu. W dwóch etapach akcji objętej patronatem honorowym Jego Ekscelencji Ambasadora Węgier w Polsce, Prezydenta Miasta Poznania oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich, w czerwcu i październiku stacja radiowa klubu SP3PGR pracowała pod okolicznościowymi znakami wywoławczymi SN60PPC i SN60PW nawiązując w sumie 901 łączności z przedstawicielami 21 krajów. Wymogi regulaminowe uzyskania okolicznościowych dyplomów i miano Laureata akcji uzyskali operatorzy 65 stacji - reprezentanci 14 krajów, w tym czworo z nich zostało uhonorowanych przez organizatora dyplomami specjalnymi. Pani Dyrektor mgr inż. Agnieszka Mądrzak wręczyła trójce z obecnych na sali laureatów dyplomy AWARD 1956 extra, a pozostałym przybyłym Gościom dyplomy podziękowania za uświetnienie swoją obecnością całej uroczystości. Na zakończenie spotkania uczniowie klasy III b przygotowali pod kierunkiem Pani mgr Barbary Zonkó inscenizację o najmłodszych bohaterach masowego antykomunistycznego wystąpienia w 1956 r. w Polsce i na Węgrzech, 13-letnim Romku Strzałkowskim i 18-letnim Peterze Mansfeldzie. Po zakończeniu uroczystości był także czas na wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.


Wstecz