KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


12.12.2016

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA WYRÓŻNIEŃ TPPW 1918/1919

Tekst i zdjęcia: Admin

Założone w 1989 roku Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 krzewi wiedzę i kultywuje pamięć o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Tradycyjnie już w grudniu Towarzystwo przyznało swoje doroczne wyróżnienia przyznane w dowód uznania za propagowanie wiedzy i tradycji Powstania Wielkopolskiego. W tym roku miało to miejsce w poniedziałek 12 grudnia, tradycyjnie już w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska. Przyznawaną już po raz dwudziesty pierwszy Nagrodę Honorową Dobosz Powstania Wielkopolskiego wręczono czterem osobom i instytucjom. Uroczystość była również okazją do wręczenia przyznanych medali Pro Patria oraz medali Komisji Edukacji Narodowej. Natomiast wśród wyróżnionych odznaką honorową Wierni Tradycji było kilka osób mundurowych, a wśród nich mjr Jacek Behrendt. Jest on pomysłodawcą wielu imprez mających na celu ocalić od zapomnienia osobę i dokonania gen. broni Kazimierza Raszewskiego - generała Armii Wielkopolskiej i Wojska Polskiego II RP, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, kawalera Orderu Wojskowego Virtuti Militari, a obecnie patrona Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR i poznańskiego Gimnazjum nr 1. Najbliższej, siódmej już edycji Międzynarodowego Konkursu Generalskiego organizowanego przez kierowany przez naszego kolegę klub SP3PGR patronuje wiele osób i instytucji, m.in.: minister w kancelarii Prezydenta RP Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska, prezes Automobilklubu Wielkopolski Robert Werle, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Tadeusz Musiał oraz prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral. Uroczystość wręczenia przyznanych wyróżnień zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Kruszewie, po której zakończeniu organizator zaprosił wszystkich uczestników uroczystości na spotkanie opłatkowe, wśród których obecny był również prezes naszego stowarzyszenia płk Jacenty Góral.


Wstecz