KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


29.12.2016

SPOTKANIE OPŁATKOWE W TOWARZYSTWIE GIMNASTYCZNYM "SOKÓŁ"

Tekst i zdjęcia: Admin

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" to organizacja wychowania fizycznego na ziemiach polskich. Pierwsze gniazdo Sokoła powstało 7 lutego 1867 roku we Lwowie, na wzór czeskiego Sokoła. W Poznaniu historia Sokoła datowana jest od 2 czerwca 1886 roku. Członkowie Sokoła przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie II RP, do wybuchu II wojny światowej. Zdelegalizowany przez komunistów i zakazany w okresie PRL. Pierwsze gniazda reaktywowanego Sokoła zaczęły powstawać dopiero po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w III Rzeczypospolitej.

W czwartek 29 grudnia 2016 roku przedstawiciele władz Związku zostali zaproszeni na spotkanie opłatkowe poznańskiego gniazda Rataje Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Pod nieobecność prezesa honory godpodarza spotkania pełnił dh Czesław Bernat, a nasze stowarzyszenia reprezentowali: prezes płk Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt i członek Zarządu kpt. Jerzy Grabus. Poza wspólnym śpiewaniem kolęd, składaniem sobie nawzajem życzeń przewodnim tematem prowadzonej przy stole dyskusji były planowane na wiosnę przyszłego roku obchody 150. rocznicy powstania Sokoła na ziemiach polskich. Gratulujemy takiej rocznicy i życzymy wytrwałości w kontynuacji prowadzonych działań!


Wstecz