KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


28.12.2016

W 98. ROCZNICĘ - POZNAŃSKIE ŚLADY POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 było powstaniem polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu, w czasie wizyty Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania. Tego samego dnia Paderewski wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz 27 grudnia swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Prowincję Poznańską z wyjątkiem jej północnych i południowo-wschodnich obrzeży. Zwycięskie powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 roku rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu w Compiègne z 11 listopada 1918 kończącego I wojnę światową.

Za sprawą Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a w szczególności pana Tomasza Łuczewskiego kilkanaście osób, w tym również płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt, w nawiązaniu do obchodów 98. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wzięło udział późnym popołudniem 28 grudnia 2016 roku w spacerze poznańskimi śladami Powstania. Nasz przewodnik w holu Zamku Cesarskiego wspomniał o pozostałych zwycięskich powstaniach narodu polskiego, po czym już na zewnątrz nakreślił sytuację i klimat panujący na ulicach Poznania w przede dniu wybuchu Powstania. Kolejnym punktem wycieczki był budynek Hotelu Royal (ul. św. Marcina 38), gdzie do 19 stycznia 1919 roku mieściło się dowództwo Powstania. O tym fakcie przypomina tablica umieszczona na froncie budynku. Ulica Ratajczaka, kolejny punkt naszego spaceru to miejsce pierwszych starć z ludnością narodowości niemieckiej oraz pierwszych ofiar. Stojąc przed tablicą wmurowaną w nawierzchnię placu Wolności przenieśliśmy się do czasu złożonej tutaj 26 stycznia 1919 roku przez żołnierzy Armii Wielkopolskiej przysięgi wojskowej. Ostatnim punktem naszej wycieczki był Hotel Bazar, gdzie swoje przemówienie do mieszkańców Poznania wygłosił Ignacy Jan Paderewski...


Wstecz