KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


11.07.2017

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA

Tekst i zdjęcia: Admin

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie - czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) oraz Polesia (od północy). Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem "akcji antypolskiej". Mianem Krwawej Niedzieli na Wołyniu historycy określają dokonany przez oddziały UPA 11 lipca 1943 roku skoordynowany atak na polskie miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Szacuje się, że tylko w tym dniu zginęło 10-12 tys. Polaków. W całym tylko lipcu 1943 roku celem napadów stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, będąc kulminacją tej czystki etnicznej na Wołyniu. W 1944 r. antypolski terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się do Galicji Wschodniej (województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego), a także na Lubelszczyznę. Według ostrożnych szacunków historyków Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie). Następnych co najmniej 485 tys. Polaków (125 tys. z Wołynia, 300 tys. z Galicji Wschodniej, 60 tys. z Chełmszczyzny) oprawcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej. Począwszy od 2017 roku mocą uchwały Sejmu RP 11 lipca jest polskim świętem określanym jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokładnie w 74. rocznicę "krwawej niedzieli" 11 lipca 2017 roku o godz. 17.00 w dolnym kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu, Lubelszczyźnie i Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej w latach 1939-1947. Kościół zgromadził wielu kresowiaków oraz przedstawicieli organizacji kresowych i patriotycznych. Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, mjr Władysław Opiat, kpt. Edwin Smykowski z małżonką, por. Józef Wysoczański, ppor. Przemysław Sytek oraz kpr. Czesław Bernat. Po Mszy św. delegacje i osoby prywatne złożyły kwiaty pod tablicą poświęconą męczeństwu Polaków, mieszkających w latach 1939-1947 na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich.


Wstecz