KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


25.10.2017

OBCHODY 150. ROCZNICY URODZIN I 80. ROCZNICY ŚMIERCI
GENERAŁA BRONI JÓZEFA DOWBOR MUŚNICKIEGO W LUSOWIE


Tekst i zdjęcia: Admin

Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu wspólnie zorganizowali obchody 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, które odbyły się 25 października 2017 roku w dzień urodzin Generała. Uroczystości rozpoczęły się o 10:30 na cmentarzu w Lusowie od złożenia kwiatów na rodzinnym grobie Generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Następnie uczestnicy przeszli pod pomnik Generała, gdzie odbyła się część oficjalna. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przybyłe delegacje złożyły wiązanki. Asystę honorową wraz pocztem sztandarowym, zarówno przy grobie Generała, jak i przy pomniku wystawili żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor Muśnickiego z Międzyrzecza, przybyli w tym szczególnym dniu do Lusowa na czele z zastępcą dowódcy Cyfrowej Brygady płk. Wojciechem Ziółkowskim. W szkole odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła placówki. Głos kolejno zabrali: dyrektor szkoły Aleksandra Kolendo, wójt gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, wicekurator oświaty Zbigniew Talaga, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Około godziny 13:00 uroczystości kontynuowano w tutejszym Muzeum Powstańców Wielkopolskich, rozpoczynając sesję naukową poświęconą Generałowi. Wśród kolejnych prelegentów należy wymienić: dr. Rafała Sierchułę, dr. Marka Rezlera, dr. Michała Krzyżaniaka, dr. Zdzisława Kościańskiego oraz prof. dr. hab. Janusza Karwata. Sesję naukową podsumował Pan Józef Grajek, współtwórca wraz żoną Anną tej znamienitej placówki. Podczas całego dnia uroczystościw rocznicowych Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował p.o. prezesa mjr Jacek Behrendt.

Józef DOWBOR MUŚNICKI (1867-1937), generał broni Wojska Polskiego, głównodowodzący Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, monarchista. Urodził się 25 października 1867 r. w Garbowie (ówczesny pow. sandomierski), w rodzinie Romana i Antoniny z Wierzbickich, wywodzącej się ze starego rodu litewskiego Dowborów (Dauborów), herbu "Przyjaciel" (dwa serca przebite jedną strzałą), osiadłego od XV w. w Kiernowie i Muśnikach (stąd drugi człon nazwiska). Po likwidacji w marcu 1920 roku frontu wielkopolskiego pozostał generałem bez przydziału. Ostatnie siedemnaście lat życia mieszkał w majątku Lusowo przemianowanym przez niego na Batorowo pod Poznaniem, gdzie zajmował się gospodarowaniem na roli, porządkowaniem akt I Korpusu Polskiego i Wojsk Wielkopolskich oraz pisaniem pamiętników. Dwukrotnie brał udział w wyborach do sejmików powiatowych i kilkakrotnie do gminnych, patronował Stowarzyszeniu Dowborczyków. Zmarł po długiej chorobie 26 października 1937 roku w swoim majątku w Batorowie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lusowie.


Wstecz