KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


23.10.2017

OBCHODY 61. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

Postanie Węgierskie określane na Węgrzech mianem rewolucji nierozerwalnie łączone jest ze zrywem poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Węgierscy studenci wzorem polskich poprzedników wyszli na ulice Budapesztu, by pod pomnikiem Józefa Bema przedstawić swoje żądania i przeciwstawić się komunistom. Było to 23 października i przerodziło się w zbrojne wystąpienie narodu węgierskiego przeciwko władzy krwawo stłumione dzięki zbrojnej interwencji Sowietów. Po stronie węgierskiej zginęło 2652 osoby, ponad 20 tys. zostało aresztowanych i internowanych, a ponad 200 tys. w obawie przed prześladowaniami zmuszonych było emigrować. Pośród aresztowanych wielu skazano na śmierć, a około 230 stracono, w tym Petera Mansfelda.

W ramach poznańskich obchodów 61. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego władze samorządowe Poznania zorganizowały w poniedziałek 23 października pod tablicami upamiętniającymi Petera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego na poznańskich Jeżycach uroczysty apel z udziałem kombatantów, władz samorządowych, mieszkańców i młodzieży szkolnej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili zastępca Prezydenta Poznania Maciej Wudarski oraz Konsul Honorowy Węgier w Poznaniu prof. Witold Abramowicz, a oprawę artystyczną zapewnił chór ze Szkoły Podstawowej Nr 23 im. Józefa Bema oraz młodzież Gimnazjum i Liceum im. Romka Strzałkowskiego. Po raz kolejny na uroczystości byli obecni młodzi krótkofalowcy, tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej, którzy po raz piąty zorganizowali polsko-węgierską akcję AWARD 1956 upamiętniającą ofiary i uczestników pamiętnych wydarzeń 1956 roku. Pomysłodawcą akcji jest opiekun młodych krótkofalowców działających pod szyldem Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR Jacek Behrendt SQ3OPM, aktualnie p.o. prezesa Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednego ze stowarzyszeń patronującemu temu przedsięwzięciu. Przybyłe delegacje złożyły pod tablicami młodych bohaterów wieńce i kwiaty oraz zapaliły znicze…


Wstecz