KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


16.10.2017

OBCHODY 77. ROCZNICY POWSTANIA BATALIONÓW CHŁOPSKICH

Tekst i zdjęcia: Admin

Bataliony Chłopskie to oddziały zbrojne polskiego ruchu ludowego z okresu II wojny światowej. Powstały w sierpniu 1940 r. jako "Chłopska Straż" stanowiąc odrębną, obok Związku Walki Czynnej formację zbrojną. Nazwę Batalionów Chłopskich przyjęły wiosną następnego roku. Początkowo pełniły jedynie funkcje policyjno-porządkowe, by w 1941 r. przekształcić się w oddziały o charakterze wojskowym i stać się drugą pod względem wielkości zbrojną formacją konspiracyjną w okupowanej Polsce. W ostatnich latach wojny liczyły ok. 170 tys. żołnierzy. Ich komendantem głównym był gen. Franciszek Kamiński. Bataliony broniły mieszkańców wsi przed terrorem i rabunkową eksploatacją gospodarczą okupanta, prowadziły partyzanckie działania dywersyjne i walczyły z kolaboracją. Zgodnie z umową scaleniową z 1943 r. część oddziałów zostało wcielonych w szeregi Armii Krajowej. Bataliony Chłopskie rozwiązano w marcu 1945 roku, ale formalnie trwało to do września 1945 roku. Do najważniejszych akcji BCh należą: walka z wysiedleniami na Zamojszczyznie (1942-1943), walki w obronie tzw. Republiki Pińczowskiej, zatopienie statku Tannenberg, wysadzenie pociągu amunicyjnego pod Gołębiem, rozbicie więzień w Krasnymstawie, Radomsku, Siedlcach i Pińczowie oraz walki na przyczółku baranowsko-sandomierskim.

W poniedziałek, 16 października 2017 roku pod poznańskim Pomnikiem Generała Tadeusza Kościuszki odbyły się wojewódzkie obchody 77. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich, których organizatorem byli wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann i prezes poznańskiego okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich Eugeniusz Pacia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: wicewojewoda Marlena Maląg, prezes Eugeniusz Pacia oraz wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. Następnie u stóp pomnika bohatera Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. krótką modlitwę za poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich i ich rodzin odprawił ks. kan. Leonard Poloch, a oficer 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego mjr Dariusz Rojewski odczytał Apel Pamięci zakończonym salwą honorową, po czym licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Na uroczystości Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentował p.o. prezesa mjr Jacek Behrendt.


Wstecz