KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


27.09.2017

78. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest od 1998 roku na mocy podjętej przez aklamację Uchwały Sejmu RP świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski - konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 4 grudnia 1939 roku gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku przekształcił w Armię Krajową liczącą pod koniec 1942 roku blisko 200 tys. żołnierzy, będącą tym samym największą armią podziemną w okupowanej Europie.

W Poznaniu obchody poświęcone 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zaingurowała 27 września Msza Święta Akowska odprawiona w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela, której przewodniczył ks. bp. Zdzisław Fortuniak. Główna część obchodów rocznicowych odbyła się tuż po nabożeństwie przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie po wystąpieniu w imieniu gospodarza uroczystości Samorządu Województwa Wielkopolskiego Pana Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka, w nawiązaniu do 10-tej rocznicy powstania Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej głos zabrał przewodniczący społecznego komitetu budowy tego pomnika Włodzimierz Buczyński. Następnie u stóp pomnika krótką modlitwę za poległych i pomordowanych odprawił ks. bp Zdzisław Fortuniak, a oficer 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego mjr Krzysztof Terzyk odczytał Apel Pamięci zakończonym salwą honorową. Licznie przybyłe delegacje, w tym wielu uczniów wielkopolskich szkół na czele z Kurator Oświaty Elżbietą Leszczyńską złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystości były kontynuowane w Sali Konferencyjnej PAN przy ul. Wieniawskiego, gdzie Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył czterem osobom Medale Pro Partia, a por. Tadeusz Talarczyk otrzymał akt mianowania na kolejny stopień wojskowy. Tegoroczne obchody dedykowane były Rodzinie Niesobskich z Ostrowa Wielkopolskiego. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych. Na uroczystościach byli obecni także przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Piłsudskiego na czele z prezesem płk. Jacentym Góralem i wiceprezesem stowarzyszenia mjr. Jackiem Behrendtem.


Wstecz