KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


27.11.2017

PODSUMOWANIE PIĄTEJ EDYCJI AKCJI DYPLOMOWEJ "AWARD 1956"

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Sławomir Brambor

Akcja dyplomowa "AWARD 1956" to zorganizowane już po raz piąty przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR działający przy Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu polsko-węgierska przedsięwzięcie mające na celu uczczenie kolejnych rocznic tragicznych wydarzeń z najnowszej historii Polski i Węgier, tj. Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 i Powstania Węgierskiego 1956. Akcja doskonale wpisuje się w obchody rocznicowe organizowane corocznie przez władze samorządowe Poznania, odpowiednio 28 czerwca i 23 października. Managerem akcji prowadzonej, obok uczniów poznańskich szkół również przez krótkofalowców węgierskich jest mjr Jacek Behrendt SQ3OPM, prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców, a także wiceprezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wiceprezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.

W poniedziałek 27 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii Nałkowskiej w Poznaniu miała miejsce uroczystość podsumowująca szkolny projekt "Polak, Węgier, dwa bratanki", w ramach którego omówiono wyniki i nagrodzono laureatów m.in. tegorocznej edycji polsko-węgierskiej akcji "AWARD 1956", objętej patronatem honorowym również przez prezesa Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk. Jacentego Górala. Wśród zaproszonych przez Panią dyrektor Danutę Paech gości obecni byli także, obok Pana Pułkownika: kierownik Oddziału Ekonomicznego Wydziału Oświaty Małgorzata Szerszeń, reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania, adiunkt Zakładu Filologii Ugrofińskiej Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza dr Paweł Kornatowski oraz prezes Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. ppłk Włodzimierz Marciniak. Po przywitaniu gości przez Panią dyrektor uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny nawiązujący do tematu projektu "Polak, Węgier, dwa bratanki" obejmujący: prezentacje multimedialne dotyczące ciekawostek związanych z Węgrami, historii wzajemnych stosunków polsko-węgierskich, miejskich obchodów 61. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 w Poznaniu oraz wizyty delegacji klubu SP3PGR w ambasadzie Węgier w Warszawie, wiersz, utwory muzyczne oraz taniec węgierski. Korzystając z okazji ppłk Włodzimierz Marciniak wręczył oficjalnie na ręce Pani dyrektor i przedstawicieli klubu SP3PGR ufundowany przez siebie puchar i dyplom za zajęcie przez stację klubową pracującą pod okolicznościowym znakiem SN61PPC II miejsca w tegorocznych ogólnopolskich zawodach "Poznański Czerwiec 1956". Członkowie klubu SP3PGR, w osobach Hani i Jagody, uczennic klasy piątej zaprezentowali wyniki tegorocznej akcji "AWARD 1956'', której laureatami zostało 57 osób i klubów z 13 krajów. Obecny na uroczystości opiekun młodych krótkofalowców i zarazem pomysłodawca akcji "AWARD 1956" Jacek Behrendt SQ3OPM wraz z Panią dyrektor wręczyli sześciu uczniom dyplomy extra, za pełnienie podczas akcji funkcji operatora stacji okolicznościowej SN61PW. Ponadto każdego z przybyłych gości Pani dyrektor uhonorowała stosownym pisemnym podziękowaniem. Po uroczystości na sali gimnastycznej Pani dyrektor podjęła w swoim gabinecie wszystkich gości filiżanką kawy i słodkimi wypiekami...


Wstecz