KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


14.01.2017

SPOTKANIE POŚWIĘCONE POWSTANIU WIELKOPOLSKIEMU 1918/1919

Tekst i zdjęcia: Admin

Dom Misyjny Księży Werbistów w Chludowie gościł 14 stycznia 2017 roku uczestników spotkania, zorganizowanego przez radną powiatu poznańskiego Ewę Kuleczkę-Drausowską, prezes Polskiego Stowarzyszenia Patriotyczno-Artystycznego, a poświęconego Powstaniu Wielkopolskiemu 1918/1919. Na zaproszenie Pani Ewy stawili się również przedstawiciele i sympatycy naszego stowarzyszenia w osobach: płk. Jacentego Górala, mjr. Jacka Behrendta, mjr. Władysława Opiata, ppor. Włodzimierza Matkowskiego i ppor. Przemysława Sytka. Głównym punktem spotkania była prelekcja wygłoszona przez mgr. Pawła Kochańskiego z poznańskiego Oddziału IPN zatytułowana "Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie". Na zakończenie uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiego koncertu wirtuoza skrzypiec Marty Jaśminy Pawłowskiej, przybyłej z mężem Tomaszem. Była też okazja zwiedzić salę poświęconą dziełu misjonarzy werbistów na świecie, w tym jednego z najbardziej znanych o. Mariana Żelazka, opiekuna odrzuconych przez społeczeństwo osób chorych na trąd w Indiach.


Wstecz