KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


17.09.2017

SPOTKANIE Z PANEM TOMASZEM KUBĄ KOZŁOWSKIM NT.:
"U POLSKI BRAM... RZECZ O KORPUSIE OCHRONY POGRANICZA"


Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkających Kresy oraz obchodzonych w Poznaniu Dni Lwowa i Kresów.

W niedzielę 17 września 2017 roku, za sprawą poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Sali Kominkowej Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu miało miejsce kolejne spotkanie z Panem Tomaszem Kubą Kozłowskim dotyczące historii Kresów, a w szczególności poświęcone części Sił Zbrojnych okresu II Rzeczypospolitej jakim był Korpus Ochrony Pogranicza. Spotkanie otworzył witając wszystkich przybyłych prezes Oddziału TMLiKPW Stanisław Łukasiewicz i po krótkich zapowiedziach dotyczących najbliższych wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo oddał głos prelegentowi. Ten przybyły z Warszawy pasjonat historii podczas swojej 1,5-godzinnej prelekcji zapoznał z sytuacją na Kresach po odzyskaniu niepodległości i zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej wymuszającej powstanie w 1924 roku Korpusu Ochrony Pogranicza, jego strukturą, wyposażeniem, zadaniami, sylwetkami dowódców (m.in. dowódcą KOP-u w latach 1935-1938 był ówczesny płk Stefan Rowecki), kończąc na udziale wojsk Korpusu w kampanii wrześniowej 1939 roku. W nawiązaniu do 78. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę przypomniał on, że losy II wojny światowej mogły potoczyć się całkiem inaczej gdyby nasi sojusznicy znając przecież, dzięki pracy wywiadu, treść dodatkowego protokołu Paktu Robbentrop-Mołotow podjęli na spotkaniu 12 września 1939 roku inną decyzję niż decyzję o biernej postawie około 110 francuskich i brytyjskich dywizji wobec tylko 23 dywizji niemieckich. W tym ciekawym spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele i sympatycy Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: prezesa płk. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, członka Komisji Rewizyjnej ppor. Włodzimierza Matkowskiego, ppor. Przemysława Sytka oraz kpr. Czesława Bernata. W kuluarach spotkania, jak zawsze u Lwowiaków czekał na wszystkich jego uczestników słodki poczęstunek...


Wstecz