KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


19.09.2017

ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĘCI OFIAR LUDOBÓJSTWA KATYŃSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

W kaplicy św. Józefa przy kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu, we wtorek 19.09.2017 roku miała miejsce przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym podniosła uroczystość odsłonięcia Tablicy Pamięci, poświęconej mieszkańcom województwa poznańskiego - ofiarom ludobójstwa katyńskiego. Tablica składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera nazwiska 1939 mieszkańców ówczesnego województwa poznańskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni i Kuropatach. W tablicę wkomponowany został także obraz Matki Boskiej Katyńskiej, namalowany przez s. Annę Szmurawińską. Ostatnia część, tablica smoleńska, poświęcona jest osobom, które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Dowódca Garnizonu Poznań płk. dypl. pil. Jacek Pszczoła i p.o. Wojewódzkiego Komendanta Policji insp. Piotr Mąka. Osoby te dokonały symbolicznego przecięcia wstęgi odsłaniającej Tablicę Pamięci, którą wcześniej poświęcił delegat Metropolity Poznańskiego ks. kan. Leonard Poloch. Po odsłonięciu tablicy liczne delegacje złożyły wieńce, wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Drugą część uroczystości stanowiła Msza św. w intencji wszystkich pomordowanych, których 1939 nazwisk zostało wyszczególnionych na Tablicy Pamięci, koncelebrowana przez 9 kapelanów służb mundurowych i stowarzyszeń, której przewodniczył ks. kan. Leonard Poloch. Podziękowania za udział w uroczystości złożył Prezes Rodziny Katyńskiej w Poznaniu Tadeusz Patecki. Obecni na tej uroczystości przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: prezesa płk. dypl. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, kpt. Edwina Smykowskiego z małżonką dokonali wpisu do wyłożonej na tę okoliczność księgi.


Wstecz