KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


9.07.2017

POZNAŃSKIE OBCHODY 73. ROCZNICY OPERACJI "OSTRA BRAMA"

Tekst i zdjęcia: Admin

Operacja "Ostra Brama" to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji "Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja "Ostra Brama" była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji "Ostra Brama" zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: "WILNO 7-13 VII 1944".

W niedzielę 9 lipca 2017 członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko "Ostra Brama" w Poznaniu zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 73 laty akcji "Burza" i operacji "Ostra Brama". Obchody rocznicowe rozpoczęła odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha przez Proboszcza ks. dr. Trojana Marchwiaka Msza św., po której zebrani w świątyni, a wśród nich i przedstawiciele Związku w osobach: prezesa płk. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta, kpt. Edwina Smykowskiego wraz z małżonką, ppor. Przemysława Sytka i kpr. Czesława Bernata spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowych przemówień, złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz zaśpiewać pieśni partyzanckie. Następnie organizatorzy zaprosili do salki parafialnej na degustację litewskich smakołyków, gdzie zaprezentowano jeszcze "ciepły" materiał zdjęciowy z pobytu delegacji organizatorów na Litwie i tegorocznych obchodów rocznicowych operacji "Ostra Brama" w Wilnie. Także swoimi wspomnieniami podzielił sią obecny na uroczystości uczestnik tamtych wydarzeń sprzed 73 lat prof. Stefan Żynda.


Wstecz