KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


1.08.2017

OBCHODY 73. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Agnieszka Felcenloben

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się o godzinie "W" 1 sierpnia 1944 roku to trwające 63 dni zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". Do walki stanęło około 40-50 tys. powstańców, z których zginęło 18 tys., a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, około 500 tysięcy, wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu niemal całkowicie zburzono.

W poniedziałek, 1 sierpnia 2017 roku w Poznaniu, za sprawą Środowiska "Syrena" Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz władz miasta odbyły się obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwszą cześć uroczystości stanowiło złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i oddanie honorów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów, po czym w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawiona została Msza św. w intencji poległych i zmarłych powstańców. Spod kościoła kombatanci, liczne delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, stowarzyszeń i organizacji oraz Poznaniacy przeszli pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godzinie "W" rozpoczęły się główne uroczystości. Głos zabrali, m.in: prezes Środowiska "Syrena" ŚZŻAK mjr Janusz Gunderman, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, uczestnik powstania gen. bryg. Jan Podhorski, a ks. kan. Leonard Poloch odprawił krótką modlitwę za poległych i zmarłych powstańców. Odczytano Apel Pamięci, złożono kwiaty. Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie "Warszawianki", po czym miał miejsce krótki koncert pieśni patriotycznych. W tegorocznych poznańskich obchodach rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali prezes płk Jacenty Góral i kpt. Edwin Smykowski wraz z małżonką, a w uroczystościach na terenie Warszawy wiceprezes stowarzyszenia mjr Jacek Behrendt.


Wstecz