KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


15.08.2017

97. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Bitwa Warszawska została uznana za przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy.

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego w Garnizonie Poznań rozpoczęły się o godzinie 10:00 we wtorek 15 sierpnia 2017 r. Zainaugurował je uroczysty apel na Placu Adama Mickiewicza poprzedzony złożeniem meldunku Z-cy Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. dypl. pil. Ireneuszowi Nowakowi przez dowódcę uroczystości por. Grzegorza Kurowskiego. Okolicznościowe przemówienia kolejno wygłosili płk dypl. pil. Ireneusz Nowak, który imiennie powitał mjr. Jerzego Grabusa, Żołnierza Wyklętego będącego członkiem władz naszego stowarzyszenia i Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg. Na Plac Mickiewicza przybyli także żołnierze wojsk amerykańskich, stacjonujący przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Odczytano Apel Pamięci, a Pododdział Honorowy wystawiony przez poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego oddał salwę honorową. Oczekując na przegrupowanie w ugrupowanie marszowe do defilady pododdziałów Garnizonu Poznań swój kunszt musztry paradnej zaprezentowali wojskowi muzycy pod batutą kapelmistrza mjr. Pawła Joksa. Drugą część obchodów stanowiła odprawiona w Kościele Garnizonowym przez ks. płk. Mariusza Stolarczyka Msza św. w intencji żołnierzy i pracowników cywilnych wojska oraz ich rodzin. W uroczystościach Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego reprezentowali m.in. wiceprezes mjr Jacek Behrendt oraz mjr Jerzy Grabus, kpt. Edwin Smykowski z małżonką i ppor. Włodzimierz Matkowski.


Wstecz