KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


28.06.2017

CZŁONEK WŁADZ STOWARZYSZENIA MAJOREM WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 2023 z dnia 8 czerwca 2017 Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został mianowany na kolejny stopień wojskowy majora Wojska Polskiego. Kolega Jerzy posiada patent i odznakę Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, a będąc Żołnierzem Niezłomnym oraz bezpośrednim uczestnikiem Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 z ramienia ustawy o kombatantach jest także członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonia uroczystego wręczenia aktu mianowania miała miejsce 28 czerwca 2017 w Poznaniu, podczas obchodów 61. rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca 1956. Decyzję ministra odczytał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu ppłk mgr Ryszard Grześkowiak, a w imieniu ministra obrony narodowej wręczył ją Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski. W uroczystościach odbywających się przy ul. Jana Kochanowskiego wzięli także udział dwaj synowie Kolegi Majora oraz liczna grupa kolegów ze stowarzyszenia, z jego prezesem płk. Jacentym Góralem na czele.


Wstecz