KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


25.11.2017

PRELEKCJA PT.: "MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ZWIĄZKI
Z POZNANIEM I WIELKOPOLSKĄ"


Tekst: Admin

Zdjęcia: Admin, Roman Waśko

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator poznańskiego Kaziuka oraz akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkujących Kresy, przede wszystkim Wileńszczyznę i tereny obecnej Białorusi. Jest także współorganizatorem, obok naszego stowarzyszenia wojewódzkich konkursów historycznych dla młodzieży poświęconych Józefowi Piłsudskiemu.

Jak co roku, w przede dniu kolejnego wyjazdu ze świąteczną pomocą do Rodaków na Kresach Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowało w sobotę 25 listopada 2017 roku na terenie Kościoła Bożego Ciała spotkanie swoich członków i sympatyków zwane Bigosem nowogródzko-wileńskim po wielkopolsku. Spotkanie, podczas którego organizatorzy kwestują na rzecz Rodaków to nie tylko degustacja tytułowego bigosu, ale przede wszystkim każdy z uczestników mógł tutaj znaleźć także coś dla ducha. Tuż po Mszy św. dziękczynnej sprawowanej przez proboszcza ks. kan. Wojciecha Maćkowiaka w 607. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem i pielgrzymki króla Władysława Jagiełły do Poznania oraz w intencji wszystkich obrońców naszej Ojczyzny poproszony przez organizatorów prezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego płk Jacenty Góral wygłosił w zapełnionej po brzegi Sali Karmelitańskiej prelekcję zatytułowaną "Marszałka Józefa Piłsudskiego związki z Poznaniem i Wielkopolską". Multimedialną prezentację nawiązującą do tematu ww. wystąpienia przygotował wiceprezes mjr Jacek Behrendt, a przedsięwzięcie doskonale wpisało się w ramy działalności statutowej naszego stowarzyszenia (§ 7 ust. 2). Za przygotowanie i wygłoszenie prelekcji przeczącej tezie, jakoby Józef Piłsudski był zarówno za życia jak i po swojej śmierci chłodno odbierany przez samych poznaniaków jak i mieszkańców całej Wielkopolski, władze poznańskich Wilniuków nagrodziły obu oficerów drobnymi upominkami, a zebrani w sali gorącymi oklaskami. Po prelekcji uczestnicy spotkania mogli jeszcze zobaczyć i usłyszeć koncert przybyłego z Lidy na Białorusi polskiego zespołu "Kresowiacy", a w holu zobaczyć prezentowaną w ramach cyklu "Kresy w fotografii Wielkopolan" wystawę zatytułowaną "Tadeusza Kościuszki kraina dzieciństwa" nawiązującą do tegorocznych, obok Józefa Piłsudskiego obchodów Roku Tadeusza Kościuszki.


Wstecz