KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


24.06.2017

UDZIAŁ W KONFERENCJI NT. OBRONNOŚCI POLSKI

Tekst i zdjęcia: Admin

W sobotę, 24 czerwca 2017 roku w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego - Oddział w Poznaniu odbyła się konferencja pt.: "Obronność Polski. Plany, kierunki działania, zagrożenia", której organizatorem byli Wielkopolskie Stowarzyszenie Kresowe, Stowarzyszenie Niezależni Dla Powiatu oraz Myśliwski Klub Sportowy "Diana". Celem konferencji było poruszenie tematów związanych z koniecznością wzmocnienia potencjału obronnego Polski wobec zagrożeń oraz zaniedbań politycznych, nakreślenie kierunków rozwiązań, które mogą przyczynić się do wzrostu odpowiedzialności polityków, a także Polaków za stan bezpieczeństwa Ojczyzny. Wśród prelegentów znaleźli się znawcy tej tematyki: prof. Romuald Szeremietew - były minister i wiceminister obrony narodowej, dr Adam Ostanek i dr. Marek Gąska - badacze i znawcy tematu obronności i bezpieczeństwa narodowego, Piotr Szelągowski - propagator sportów strzeleckich, członek sekcji strzeleckiej WKS Grunwald, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kresowego. Konferencję zakończyła dyskusja pozostałych uczestników konferencji, wśród których byli członkowie Związku, na czele z Wiceprezesem mjr. Jackiem Behrendtem z Prelegentami oraz Poseł na Sejm RP Anną Siarkowską - absolwentką i doktorantką Akademii Sztuki Wojennej, zawodowo zajmującą się planowaniem obronnym i zarządzaniem kryzysowym w administracji rządowej. Tę część konferencji moderowała Małgorzata Halber - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Poznańskiego.


Wstecz