KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


27.03.2017

PODAJĄCY SIĘ ZA OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO SĄDOWNIE UKARANI

Tekst: Admin

Zdjęcia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Admin, http://zorpoznan.pl

Mundur według wzoru aktualnie używanego przez żołnierzy Wojska Polskiego podlega ochronie prawnej, a osoby które łamią prawo zapisane w art. 61 § 1 kw (dotyczy to osób które przywłaszczają sobie stopień lub publicznie używają lub noszą odznaczenia, odznaki, strój lub mundur, do których nie mają prawa) podlegają karze. Przekonali sie o tym członkowie stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym jak podano na stronie http://zorpoznan.pl/index.php/wladze-zwiazku członkowie władz tego stowarzyszenia. Finał prowadzonego przez funkcjonariuszy policji postępowania w tej sprawie miał miejsce 27.03.2017 roku na sali Sądu Rejonowego w Wolsztynie, gdzie Wysoki Sąd ukarał czterech członków wolsztyńskiego koła wspomnianego wyżej stowarzyszenia. Notabene, koła w którym nie ma ani jednego oficera Wojska Polskiego. Co więcej, działalność w tym stowarzyszeniu wszystkich ukaranych osób podających się za oficerów Wojska Polskiego była realizowana za wiedzą i zgodą Pana Stanisława Tomaszkiewicza, jak podaje ww. strona internetowa, Prezesa Zarządu Głównego. Wśród ukaranych prym w łamaniu prawa wiódł Wiceprezes Zarządu Głównego Maciej M., który jako podporucznik rezerwy posługiwał się stosownymi biletami wizytowymi, a także udzielił red. Jarosławowi Wróblewskiemu opublikowanego w styczniu 2016 roku w Gazecie Polskiej Codziennie wywiadu prasowego (tutaj ). W rzeczywistości posiada od stopień szeregowego, po odbyciu służby w formacji wojskowej podległej Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Inny ze skazanych Krzysztof D. nie pełnił w żadnej formie służby wojskowej, a kolejny Zbigniew H. posiada, po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, stopień kaprala. Wszyscy ci panowie nadal pełnią w tym stowarzyszeniu funkcję składu osobowego obsady pocztu sztandarowego Zarządu Głównego, używając stopni organizacyjnych odrębnego stowarzyszenia oraz mundurów wojskowych nie do końca według wzoru okresu 1918-1939 i zasad opisanych w statucie tegoż stowarzyszenia. Widać, w tym stowarzyszeniu oficerów rezerwy brakuje członków, którzy są zdolni i godni spełniać tę rolę bez naruszania prawa i zmuszone jest ono do korzystania z "przebierańców" łamiących nie tylko prawo, ale i honor. Ostatni z ukaranych Robert S., to jak podano na ww. stronie www, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego Związku, a w rzeczywistości posiadacz stopnia wojskowego kanonier (odpowiednik szeregowego), który występował w mundurze oficera w składzie pocztu sztandarowego niejako w zastępstwie, łamiąc jednak przy tym prawo, za co i on został przez sąd ukarany. Pan Mariusz Siebert podpisujący się jako Rzecznik Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak również nikt inny z władz tego stowarzyszenia, o całej tej sprawie, jak i innej dotyczącej jego władz przegranej przez Pana Tomaszkiewicza w sądzie I instancji opinii publicznej, jak i szeregowych członków stowarzyszenia dotąd nie poinformowali i zapewne nie zrobią tego nigdy. Wstyd Panowie! Można by rzec, jacy oficerowie takie i władze stowarzyszenia, którzy niestety swym działaniem pokazują, że obca jest im zapisana w Waszym statucie dewiza: Bóg - Honor - Ojczyzna oraz statutowe zawołanie: strzec godności oficera Wojska Polskiego...


Wstecz