KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


15.01.2017

SPOTKANIE NOWOROCZNE RADIOAMATORÓW NA PODOLANACH

Tekst i zdjęcia: Admin

Polski Związek Krótkofalowców, Oddział Poznański to stowarzyszenie zajmujące się wieloma aspektami amatorskiej łączności radiowej, któremu już drugą kadencję prezesuje Jacek Behrendt SQ3OPM, na co dzień także wiceprezes Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i prezes Oddziału tegoż stowarzyszenia w Poznaniu, a także nadal prezes Koła Nr 1 ZOR RP. Zarówno Oddział, jak i władze naczelne naszego stowarzyszenia mają swoją siedzibę pod tym samym adresem co poznańscy krótkofalowcy, w budynku Centrum Kultury ZAMEK, przy ul. Św. Marcin 80/82 w Poznaniu.

W niedzielę, 15 stycznia z inicjatywy Poznańskiego Klubu Radio Nadawców PZK SP3POZ, a w szczególności Grzegorza SP3LAU i Juliana SP3PL oraz dzięki życzliwości Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia ks. kan. Rafała Pierzchały miało miejsce w sali przy ulicy Kartuskiej na poznańskich Podolanach spotkanie opłatkowo-noworoczne krótkofalowców i sympatyków radia, w którym jak i we Mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza w intencji krótkofalowców uczestniczyli z władz Oddziału Poznańskiego PZK prezes Jacek SQ3OPM i członek Komisji Rewizyjnej Jacek SP3NUH. Nasze stowarzyszenie na spotkaniu reprezentował przybyły z małżonką kpt. Edwin Smykowski. Jako przedstawiciel władz poznańskiego Koła Nr 1 ZOR RP wręczył on Zbigniewowi SQ3MZ ex SQ3KNW dyplom i ufundowany przez oficerów puchar za zajęcie trzeciego miejsca w szóstej edycji Międzynarowego Konkursu Generalskiego poświęconego pamięci gen. broni Kazimierza Raszewskiego. Łamiąc się tradycyjnym opłatkiem wszyscy złożyli sobie nawzajem życzenia dobrego zdrowia i naturalnie samych potwierdzonych DX-ów czyli dalekosiężnych łączności radiowych.


Wstecz