KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


20.06.2017

WYRAZY POPARCIA DLA ZWIĄZKU ZE STRONY KOMBATANTÓW

Tekst i skan pisma: Admin

Do siedziby władz Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wpłynęło pismo od władz Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Polskiego Federacja Kombatantów Alianckich Europy, dostępne tutaj , w swojej treści ciepło witające nasze stowarzyszenie w gronie środowisk, za sprawą m.in. naszego Patrona, promujących w kraju i poza jego granicami postać i czyn Marszałka Józefa Piłsudskiego. Co więcej, ww. stowarzyszenie uznaje nasz Związek, zgodnie z treścią § 2 ust. 1 statutu, za jedynego uprawnionego kontynuatora wspaniałych tradycji Związku Oficerów Rezerwy Ziem Zachodnich (późniejszego Okręgu Poznańskiego), zapoczątkowanych odbytym w Poznaniu 21 października 1921 roku spotkaniem grupy ok. 30 oficerów rezerwy zwieńczonym mającym miejsce 4 listopada tegoż roku Zebraniem Założycielskim, którego działalność przerwała kampania wrześniowa 1939 roku. To oświadczenie jest dla nas szczególnie ważne, w sytuacji gdy inne stowarzyszenia o podobnie brzmiącej nazwie Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, reprezentowane przez pana Stanisława T., powołało podjętą 21 kwietnia 2017 roku uchwałą, w naszej ocenie z naruszeniem prawa, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. Trudno przyznać rację, za stroną http://zorpoznan.pl, że Komitet w tym dniu powołali oficerowie. Tezie tej przeczy fakt, że pośród kilkunastu członków założycieli Komitetu i jednocześnie osób głosujących za uchwałą oficerowie Wojska Polskiego stanowią mniejszość. W składzie tegoż Komitetu znaleźli się natomiast, m.in. byli funkcjonariusze PZPR, również i takie osoby co do których archiwa Instytutu Pamięci Narodowej zawierają ślady ich ewidencji jako tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. W naszej ocenie, głównie z tego powodu skład Komitetu, od czasu jego powołania nie zwiększył się, a oczekiwany przez Komitet pozytywny odzew i przyłączenie się do jego prac przedstawicieli innych środowisk jest zerowy. Jak widać, nie jesteśmy jako stowarzyszenie osamotnieni w ocenie tej sytuacji. Popieramy oczywiście ideę budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu, ale powstałej nie z inspiracji i pod szyldem byłych, w czasach PRL-u, oficerów politycznych Wojska Polskiego, fukcjonariuszy i współpracowników służb oraz notabli PZPR. Otrzymany list kończą życzenia osiągania przez nasze stowarzyszenie w prowadzonej działalności wielu sukcesów w utrwalaniu patriotycznych postaw społeczeństwa, w szczególności wśród młodego pokolenia, aby dobro Rzeczypospolitej zawsze wszyscy mieli w swej uwadze. Serdecznie dziękujemy Koledzy Kombatanci!


Wstecz