KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


20.12.2017

UROCZYSTOŚĆ POGRZEBOWA ŚP. DRUHA CZESŁAWA BERNATA

Tekst i zdjęcia: Admin

20 grudnia 2017 roku na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu władze Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w osobach: prezesa płk. Jacentego Górala, wiceprezesa mjr. Jacka Behrendta i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mjr. Władysława Opiata uczestniczyły w uroczystości pogrzebowej Wielkiego Przyjaciela naszego stowarzyszenia, Prezesa Honorowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - Gniazdo Rataje im. Franciszka Ratajczaka w Poznaniu śp. Druha Czesława Bernata, zmarłego 17 grudnia w roku obchodów 150-lecia Sokolstwa w Polsce. Druh Czesław (r. 1940) wiele lat swojego życia poświęcił sprawom Sokoła, piastując w ogólnopolskim Związku Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" pod koniec ubiegłego wieku funkcję Naczelnika Wyszkolenia Sportowego. Ceremonię pogrzebową poprowadził Proboszcz Parafii Nawiedzenia NMP w Poznaniu ks. Jacek Markowski, natomiast okolicznościowe przemówienie, przed złożeniem śp. Druha Czesława do grobu wygłosił dh Przemysław Sytek, następca Zmarłego we władzach Gniazda Rataje.

Rodzinie, w szczególności córkom z rodzinami, znajomym i przyjaciołom, składamy i prosimy przyjąć nasze kondolencje oraz współczucie z powodu śmierci bliskiej także naszemu stowarzyszeniu osoby sokoła Druha Czesława Bernata, który poświęcił całe swoje uczciwe i pracowite życie dla wolności i niepodległości Rzeczypospolitej. Jesteśmy Jemu bardzo wdzięczni za pracę kulturalno-sportową, patriotyczną i niepodległościową, którą zawsze traktował jako służbę. Spoczywaj w pokoju z Bogiem!


Wstecz