KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


8.12.2017

Z WIZYTĄ W MIESZKANIU PRACOWNI KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY

Tekst i zdjęcia: Admin

Kazimiera Iłłakowiczówna (ur. 6.08.1888 w Wilnie, zm. 16.02.1983 w Poznaniu) - poetka i tłumaczka-poliglotka. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 poetka zatrudnila się jako urzędniczka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zaś w maju 1926 roku aż do śmierci Józefa Piłsudskiego podjęła pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Marszałka. Swoista fascynacja osobą Józefa Piłsudskiego widoczna jest w jej twórczości, w trzech książkach: we wspomnieniach o Józefie Piłsudskim zatytułowanych "Ścieżka obok drogi" (1939), w tomach wierszy: "Słowik litewski. Poezja" (1936) i "Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935" (1936). Od 1947 roku, aż do swojej śmierci poetka mieszkała w Poznaniu. To m.in. jej autorstwa jest wiersz "Rozstrzelano moje serce w Poznaniu" poświęcony Poznańskiemu Czerwcu '56. Jej mieszkanie pracownia jest aktualnie dostępne dla wszystkich chętnych, którzy ciekawi są jej twórczości oraz niezwykłej biografii.

W piątek 8 grudnia 2017 roku Mieszkanie Pracownię Kazimiery Iłłakowiczówny na poznańskich Jeżycach odwiedziła delegacja Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w składzie: prezes płk. Jacenty Góral, wiceprezes mjr Jacek Behrendt, przewodniczący Komisji Rewizyjnej mjr Władysław Opiat i przewodniczący Komisji Rewizyjnej poznańskiego Oddziału stowarzyszenia kpt. Edwin Smykowski. Na umówione wcześniej spotkanie przybyła Pani Elżbieta Andrzejewska, będąca kierownikiem tej placówki. W niezwykle ciekawy sposób przedstawiła ona przybyłym oficerom bogaty życiorys Pani Kazimiery, tak bogaty że już teraz umówiliśmy się na kolejne spotkanie w swej treści poświęcone tylko okresowi 1926-1935, kiedy nasza znamienita poetka pełniła funkcje osobistego sekretarza Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie ponad dwugodzinnego pobytu w pracowni poetki prezes płk Jacenty Góral dokonał, w imieniu władz naszego stowarzyszenia, pamiątkowego wpisu w udostępnionej przez Panią kierownik księdze.


Wstecz