KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2017 ROKU


24.09.2017

80. ROCZNICA "OPERACJI POLSKIEJ" NKWD - ODSŁONIĘCIE TABLICY

Tekst i zdjęcia: Admin

Traktat ryski z 1921 roku, który kończył wojnę polsko-bolszewicką zmienił przebieg granicy II Rzeczypospolitej ze Związkiem Sowieckim. Według ówczesnych szacunków na terenie Sowietów pozostało jeszcze 1,5 mln Polaków, którzy stali się obywatelami sowieckimi i doświadczyli wszystkich katastrof, do których doprowadziła komunistyczna władza. Polacy okazali się całkowicie odporni na bolszewicką propagandę i musieli za to zapłacić. Na mocy rozkazu numer 00485 z 11 sierpnia 1937 roku, wydanego przez Nikołaja Jeżowa rozpoczęła się starannie zaplanowana eksterminacja, która objęła również Moskwę i obwód moskiewski, Leningrad, Kraj Dniepropietrowski, Krasnojarsk i całą Syberię. To zaplanowane i przeprowadzone w latach 1937-1938 na Polakach ludobójstwo przez historyków określane jest jako "Operacja Polska" NKWD. Szacuje się, że w wyniku tej zbrodni zamordowano co najmniej 111 tys. osób, a co najmniej drugie tyle wywieziono w tym czasie na tereny Kazachstanu i Syberii. W ocenie niektórych historyków, NKWD zamordował od 140 tys. do nawet 200 tys. osób narodowości polskiej.

W niedzielę 24 września 2017 roku, w krużgankach klasztoru oo. Dominikanów w Poznaniu odsłonięto pierwszą w naszym kraju tablicę upamiętniającą Polaków prześladowanych i wymordowanych w okresie międzywojennym na terenie Związku Sowieckiego, w nawiązaniu do przypadającej w 2017 roku 80. rocznicy rozpoczęcia "Operacji Polskiej" NKWD. Organizatorem uroczystości był Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Polaków Żyjących w ZSRS w latach 1921-1939, w którego pracach jako Wielkopolski Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego mieliśmy zaszczyt uczestniczyć. Uroczystości rozpoczęła odprawiona w kościele oo. Dominikanów pw. Matki Bożej Różańcowej Msza Św., której przewodniczył reprezentujący ks. abp Stanisława Gądeckiego Metropolitę Poznańskiego ks. kan. Leonard Poloch. Bezpośrednio po Mszy Św. na dziedzińcu klasztoru oo. Dominikanów miała miejsce ceremonia odsłonięcia i poświęcenia tablicy, przeprowadzona zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym z udziałem wojskowej asysty honorowej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wojewoda Zbigniew Hoffmann, a w imieniu Społecznego Komitetu Maciej Wiśniewski, po czym Panowie do których dołączył dyrektor poznańskiego Oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek odsłonili tablicę, a ks. kan. Leonard Poloch ją poświęcił. Oficer 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego mjr Dariusz Rojewski odczytał Apel Pamięci, a pododdział honorowy wystawiony przez Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada oddał salwę honorową. Wśród delegacji kwiaty pod tablicą złożyła delegacja naszego stowarzyszenia w składzie: płk dypl. Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, mjr Jerzy Grabus i kpt. Edwin Smykowski. Podczas uroczystości harcerze rozdawali wszystkim uczestnikom broszurę autorstwa dr. Dariusza Kucharskiego zatytułowaną "Cierpieli i ginęli, gdyż byli Polakami. Polacy w Sowietach w latach 1921-1939. Antypolska operacja NKWD".


Wstecz